34è col·loqui de la FLAREP a Perpinyà

Plurilingüisme i immersió – Planificar el desenvolupament del bilingüisme a l’escola

Per 34è any la FLAREP organitza el seu col·loqui anual, ocasió de fer el punt sobre l’ensenyament de les llengües dites regionals i sobre l’ensenyament bilingüe dins l’ensenyament públic. Perpinyà i els catalans del nord aculliran els membres de les associacions representant les diferents llengües (en el context particular i incert que coneixem). Incert per la situació sanitària excepcional, mes igualment pel context desfavorable per manca de seguretat, o fins i tot pels entrebancs als quals s’enfronten darrerament els ensenyaments de llengües ’regionals’ (refús de la immersió al País Basc, conseqüències negatives de les reformes escolars, absència de reconeixença del flamenc i del francoprovençal, manca de mitjans i obstacles diversos).

La FLAREP davant d’aquesta constatació planteja la qüestió de la necessària planificació del desenvolupament de l’ensenyament bilingüe per poder pretendre a la reapropriació de les nostres llengües per les joves generacions. Com les oficines públiques, en particular, amb el suport de les institucions, organitzen la potenciació de l’ensenyament en basc, en bretó, en català, en alsacià, en crioll, en occità, en cors ? El futurr de les llengües, els sociolingüistes ho han mostrat, passa per la generalització del bilingüisme a escola, bilingüisme en llengua ‘regional’ de fet àpliament plebiscitat per les famílies.

L’APLEC convida tots els seus membres, simpatitzants i tota la gent interessada pel desenvolupament de la nostra llengua – estudiants, mares i pares, ensenyants… – a assistir a les taules i exposats del col·loqui. Una fitxa d’inscripció és descarregable amb el programa.

ATENCIÓ !! Del fet del context sanitari, serem dins l’obligació d’acceptar l’entrada ÚNICAMENT de les persones degudament inscrites a l’avança. No serà possible la inscripció el dia mateix.

En cas d’anul·lació – sempre possible en funció de l’evolució de la situació – informarem els inscrits i reeborsarem les participacions financeres.

Crida a la mobilització: 30 de novembre en suport a l’ensenyament del català

L’APLEC crida a manifestar per l’obertura del català dins tots els col·legis i liceus

L’APLEC crida a un concentració el 30 novembre vinent a 11h davant la prefectura en el marc de la manifestació « Pour que vivent nos langues » que se farà al mateix moment davant el Ministeri de l’Éducation nationale i a totes les regions.

Totes les associacions de defensa de les llengües regionals i la FLAREP, la Fédération pour les langues régionales dans l’Enseignement public, en concertació amb diversos diputats – Paul Molac i François Alfonsi, entre altres – aporten llur suport a la mobilització per al desenvolupament de l’ensenyament de les llengües regionals.

La crida se fa en un context de recul generalitzat dels ensenyaments de les llengües regionals constatat dins totes les regions arran de les diverses reformes decretades sense concertació pel Ministeri (col·legi, liceus, bac…).

L’absència de diàleg amb les associacions i la no presa en compte de l’ensenyament de les llengües regionales i de l’ensenyament bilingüe dins les darreres disposicions posen greument en perill la supervivència de l’ensenyament de les llengües regionals. Pertot les hores i els efectius dedicats a les llengües regionals cauen en picat. L’episodi de l’intent de suspensió del CAPES de català, la limitació de les places en català al liceu Aragó, la disminució de les hores de català en sections bilingües, la no obertura de l’opció català en col·legi, il·lustren totes una situació que, sense canvi de cap, portarà l’ensenyament de la llengua regional a una situació crítica.

L’APLEC crida tots els ensenyants, estudiants, pares i mares d’alumnes, elegits favorables al desenvolupament de l’ensenyament del català a reunir-se davant la prefectura el 30 novembre. Audiència ha estat sol·licitada al prefecte.

L’APLEC demana una reunió ràpida del Grup acadèmic per l’ensenyament del català amb els partenaris de l’ensenyament del català i el director de l’OPLC per definir d’urgència un pla de desenvolupament de l’ensenyament del català.

Contacte i informacions : www.aplec.cat i 04 68 66 22 11 o aplec@aplec.cat.