COL·LOQUI I ESTATS GENERALS DE LLENGÜES A LA REUNIÓ

REPTES DE LA GENERALITZACIÓ DEL BILINGÜISME EN CRIOLL I EN LLENGÜES ‘REGIONALS’

La FLAREP comunica:

Després d’una setmana rica en intercanvis, en contactes i en coneixement de la realitat de la llengua criolla a La Reunió, la FLAREP -la Federació per a les llengües regionals dins l’ensenyament públic- que ha organitzat el seu 35è col·loqui a l’ocasió dels Estats Generals del multilingüisme als ultramar, agraeix les institucions (Regió, Departament, diputats de La Reunió i batllessa de Sant Denís, per llur acollida. Gràcies a la DGLFLF -Delegació general a la llengua francesa i a les llengües de França- (Srs Paul de Sinety i Vincent Lorenzini), les delegacions representant el basc, el bretó, el català, el flamenc occidental, el savoiard, el gal·lo, l’occità i el crioll reunionès, hem pogut dialogar amb llurs homòlegs d’ultramar: llengües kanaks, de Guaiana, de Polinèsia, de les Antilles, de Wallis i Futuna i de Maiot. 

El balanç és el mateix per a tothom: manca de reconeixement de França d’unes llengües en perill de desaparició. 

Els reptes i els objectius són els mateixos per a tots: 

  1. Posar en plaça des de cadascun dels nostres territoris unes polítiques lingüístiques institucionals que garanteixin el futur -especialment per alguns a través de les oficines públiques de la llengua-.
  2. Generalitzar l’oferta d’ensenyament de llengua regional i bilingüe -per tal de garantir la igualtat d’accés de totes les famílies-.
  3. Multiplicar des de l’Estat fins a les col·lectivitats locals, les associacions i els ciutadans, les mesures destinades a revitalitzar la transmissió i l’ús de les nostres llengües.

La urgència pels dies i les setmanes vinents és d’enllestir la circular sobre l’ensenyament de les llengües regionals que ara s’està revisant. Un treball capital per a una nova etapa de l’ensenyament de les nostres llengües, treball pel qual la FLAREP posa a càrrec les seves 13 associacions membres i sol·licita als elegits tot el recolzament per fixar el quadre d’aquesta nova reglamentació. 

Per tota informació complementària o contacte amb els responsables de la FLAREP: www.flarep.com flarep@flarep.com 33(0)559266060  

Plusieurs moments d’une semaine consacrée aux langues de France à la Réunion.

ENSENYAMENT DEL CATALÀ : REUNIÓ AMB ROMAIN GRAU i PROPERA TROBADA AMB JEAN CASTEX

L’APLEC s’ha reunit darrerament amb el diputat Romain Grau per mor de fer el punt sobre l’ensenyament del català, en particular després que el Rapport Euzet – Kerlogot proposés solucions a l’impasse provocat pel Consell constitucional. L’APLEC (i la FLAREP, Fédération pour les langues régionales dans l’enseignement public) tenen previst de reunir-se properament amb el primer ministre que condueix la iniciativa a prop de l’Éducation nationale.

Després d’una primera sessió de treball aqueixa setmana entre les escoles associatives, les oficines de la llengua i Jean Castex, l’APLEC insisteix perquè se prenguin mesures – des del ministeri d’Educació – per desenvolupar l’ensenyament de les llengües ‘regionals’ i se generalitzi l’ensenyament bilingüe públic, sol mitjà de garantir la transmissió del català a les noves generacions. L’APLEC demana per altre band que els programes dels candidats a les properes presidencials integrin la modificació de la Constitució i l’adopció d’una llei de llengües ‘regionals’ per garantir definitivament la seguretat jurídica de llur ensenyament i del seu ús. 

L’exposició sobre l’estat de la llengua catalana i de les altres llengües minoritzades de l’Estat francès

Exposició de quatre panells presentada en motiu del 34è col·loqui de la FLAREP, celebrat a Perpinyà el cap de setmana del 17 i 18 d’octubre de 2020.

Actualment se troba a la seu de l’Institut Franco-Català Transfronterer (UPVD – Université de Perpinyà).

Per a poder-ne disposar i per a més informació, podeu escriure a: info@aplec.cat