L’IFCT DEMANA A l’EDUCACIÓ NACIONAL L’ENSENYAMENT DEL CATALÀ A TOTS ELS LYCÉES I L’OFICINA PÚBLICA

 L’IFCT (Institut Franco-Català Transfronterer) comunica :
Després que el 21 de febrer passat a la Inspecció Acadèmica se reunís el Grup tècnic per l’ensenyament del català (previ al Consell acadèmic de les llengües regionals -CALR), el director de l’IFCT, els Estudis Catalans de la Universitat, s’ha adreçat a l’Educació Nacional (DASEN, Rectora i Ministeri) per tal de fer part de les inquietuds relatives a les restriccions de l’ensenyament del català (a Aragó, Ceret,…) del fet de la reforma del liceu i que, si se confirmessin, afectarien el català a la universitat. L’IFCT demana que tots els liceus de Catalunya Nord se beneficiessin de l’ensenyament del català (com a ensenyament d’especialitat) i no pas un sol com ho anuncia l’inspector. També es demana que els professors certificats titulars del CAPES siguin afectats als establiments que encara no en tenen i on la demanda de les famílies és refusada perquè no hi ha ensenyant. Quant a la formació universitària dels futurs professors de les escoles de català, la universitat demana que la renovació dels màsters MEEF en curs sigui l’ocasió de crear un diploma més adaptat a l’objectiu de l’ensenyament bilingüe (el que no és pas el cas avui). Finalment es demana al Ministeri de posar en plaça el més aviat l’Oficina pública de la llengua catalana, organisme de la mé alta importància per al bon funcionament de l’ensenyament del català i objecte de consens de tots els actors locals (universitat, associacions, comunes, Departament, Regió). Els estudis catalans de la universitat de Perpinyà sol·liciten que aquestes qüestions siguin tractades al proper CALR que s’ha de reunir a Montpeller.

APPEL à MANIFESTER pour l’OPLC

L’APLEC demande rendez-vous au préfet et appelle à un rassemblement pour l’OPLC

Vendredi 22 février à 17h30 devant la préfecture

L’Associació per a l’ensenyament del català, l’APLEC, a réitéré cette semaine sa demande de pouvoir rencontrer le préfet pour avoir des informations concernant l’Office Public de la Langue Catalane, dont la création est bloquée depuis maintenant plus d’un an par l’État, alors que les collectivités locales, les associations l’université ont toutes approuvé les statuts qui n’attendent que le feu vert des ministères de la Culture et de l’Éducation Nationale.

Sans aucune information depuis décembre 2017, l’APLEC prend l’initiative de demander formellement au représentant de l’État dans le département de faire un point de la situation. Pour appuyer cette demande et dans l’espoir d’avoir enfin une réponse, l’APLEC appelle toutes les personnes concernées, et en premier lieux les élus et représentants des collectivités et associations au sein de l’OPLC, à se rassembler ce vendredi 22 février à 17h30 devant la préfecture. L’objectif de ce premier rassemblement est de soutenir la création de l’OPLC ; le mot d’ordre est : « VOLEM L’OPLC ». Contactes i informacions : www.aplec.cataplec@aplec.cat.

L’APLEC demana cita a prefecte i crida a una manifestació a favor de l’OPLC

Divendres 22 de febrer a 17h0 davant la prefectura

L’Associació per a l’ensenyament del català, l’APLEC, a reiterat aqueixa setmana la seua demanda de poder reunir-se amb el prefecte per obtenir informacions de l’Oficina Pública de la Llengua Catalana, que té la seua creació bloquejada des fa més d’un any per l’Estat, quan les col·lectivitats locals, les associacionsn la universitat totes ja han aprovat els estatuts que solament esperen el vistiplau dels ministeris de Cultura i d’Educació.

Sense cap informació des del desembre 2017, l’APLEC pren la iniciativa de demanar formalment a representant de l’Estat al departament de fer un punt de la situació. Per sostenir aqueixa demanda i a l’espera d’obtenir per fi una resposta, l’APLEC crida totes les persones concernides, i en primer lloc els elegits i representants de les col·lectivitats i associacions al si de l’OPLC, a reunir-se aquest divendres 22 de febrer a 17h30 davant la prefectura. L’objectiu d’aquesta primera manifestació és de sostenir la creació de l’OPLC ; el mot d’ordre és : « VOLEM L’OPLC ». Contactes i informacions : www.aplec.cataplec@aplec.cat.