Comunicat de premsa: LA RECTORA ASSEGURA EL MANTENIMENT DE LES SECCIONS BILINGÜES CATALANES AL LICEU I LES INSCRIPCIONS NORMALS

APLEC, Associació per a l’Ensenyament del Català, comunica:

La rectora de l’acadèmia de Montpeller va assegurar divendres que les seccions bilingües de català al liceu resten obertes amb normalitat a la reentrada de setembre 2023 d’acord amb la política acadèmica i els mitjans dels quals disposen els liceus. L’APLEC demana a les famílies i als alumnes bilingües de 3a que siguin especialment vigilants a l’hora de fer la inscripció en secció bilingüe al liceu, i que li assenyalin qualsevol anomalia o possibles reticències (aplec@aplec.cat).

Paral·lelament, l’APLEC amb la FLAREP – Fédération pour les langues régionales dans l’enseignement public – sol·licita el ministre d’Educació Nacional perquè rectifiqui el “tancament de les formacions bilingüe regional a la reentrada 2023” a la plataforma d’inscripció SIECLE de l’administració, anunci comunicat la setmana passada als liceus del departament.

L’APLEC vol creure que la supressió de la menció de l’ensenyament bilingüe a la nomenclatura de les formacions del liceu és un error de l’administració. El bilingüisme en llengua regional des de maternal fins a batxillerat va ser confirmat per la circular de desembre de 2021 sobre l’ensenyament de les llengües regionals. Enguany, l’ensenyament bilingüe al col·legi compta 974 alumnes i 230 en filera associativa immersiva. La continuïtat del bilingüisme és assegurada als liceus d’Argelers, Ceret, Prada i Maillol de Perpinyà.

Comunicat de premsa de la FLAREP: Federació per les llengües regionals de l’ensenyament públic.

LA FLAREP REBUDA AL MINISTERI DE L’EDUCACIÓ NACIONAL I AL MINISTERI DE LA CULTURA

El compte de places en el concurs no hi és

Els dies 6 i 12 de gener, la FLAREP – Federació per les llengües regionals en l’ensenyament públic – ha estat successivament rebuda, a la seva sol·licitud, pel ministeri de l’Educació nacional i el Ministeri de Cultura, per fer-los saber les seves preocupacions sobre la insuficiència de mitjans dedicats a les llengües regionals en la perspectiva de l’aplicació de la llei Molac de “protecció patrimonial de les llengües regionals” adoptada el 21 de maig de 2021.

Les delegacions de la Federació s’han entrevistat amb responsables de la DEGESCO (subdirectora d’innovació, formació i recursos, cap de continguts pedagògics i llengües, així com també responsable d’estudis de llengües vives regionals) als quals han demanat més places en els concursos (CAPES i CRPE bilingües) i mitjans ministerials dedicats a l’ensenyament de les llengües vives regionals per respectar l’article 7 de la llei que estableix la generalització de l’oferta d’ensenyament de llengua regional. Hi sem molt lluny encara. Per l’any 2023 només hi ha 18 places de CAPES obertes per a 50 departaments i una quinzena de llengües! Un nombre de places d’ensenyants de llengua regional insuficient vistos els objectius fixats per la llei.

Al ministeri de Cultura, la reunió de treball es va fer amb la consellera del ministre encarregada de les llengües regionals, el delegat general de la llengua francesa i les llengües de França (DGLFLF), i el responsable de la missió llengües de França i d’Ultramar. El DGLFLF, que assegura la coordinació dels treballs del Consell Nacional de les Llengües i Cultures Regionals instituït per Jean Castex, va informar la FLAREP de les discussions en curs amb el gabinet del primer ministre per proposar mesures i dispositius concrets per desplegar una política interministrial a favor de les llengües regionals. La FLAREP, membre del CNLCR, ha recordat les necessitats de formació i places d’ensenyants, ha demanat una presència quantificada de les llengües regionals en els fulls de càrrega dels programes dels mitjans públics (Radio França i França 3) i la publicació anual, com passa amb la llengua francesa, d’un informe sobre la situació de les llengües regionals.

Els responsables ministerials i la FLAREP han acordat tornar-se a veure de forma regular per mantenir el diàleg i verificar l’avançament de les qüestions pendents.

Membres de la FLAREP

L’APLEC al 36è COL·LOQUI de RENNES PER GENERALITZAR L’ENSENYAMENT DEL CATALÀ

L’APLEC, Associació per a l’ensenyament del català comunica:

La delegació de l’APLEC ha participat aquest cap de setmana a la 36è conferència FLAREP a Rennes (organitzada per Div-Yezh, pares d’alumnes d’educació bilingüe en bretó), en presència del diputat Paul Molac, autor de la llei de protecció del patrimoni per a les llengües regionals i president de l’Oficina Pública de la Llengua Bretona. La reunió anual de la Federació de Llengües Regionals en l’Ensenyament Públic (FLAREP) va tractar com a tema prioritari la formació del professorat de i en llengua regional, així com l’aplicació de la llei Molac, en particular la generalització de l’ensenyament de les llengües regionals. Benjamin Assié, responsable de català i occità al Consell Regional de Tolosa, en representació de Carole Delga, va desenvolupar el paper de les autoritats locals en aquesta sinergia de socis orientada a la generalització. El president de l’APLEC –i secretari general de FLAREP– va presentar l’exemple dels catalanoparlants externs moderant la taula rodona “Conscienciació i generalització de l’oferta”, que va despertar l’interès de les llengües de nova integració a la circular d’Educació Nacional, Francoprovençal/ Savoyard i flamenc occidental. L’APLEC, que amb 40 empleats ofereix actualment unes 9.000 hores de docència anuals i uns 9.000 alumnes d’educació primària (el 20% dels alumnes de PO), col·labora amb institucions –ajuntaments, Departaments i Regió– per generalitzar la iniciació a tots els estudiants nord-catalans (80% dels estudiants), juntament amb el desenvolupament de l’educació bilingüe i immersiva. La generalització de l’oferta s’estudia especialment en els treballs d’elaboració del futur Conveni per al desenvolupament del català sota l’ègida de l’OPLC, Oficina Pública de la Llengua Catalana, previst per al 2023.

Els presidents de la FLAREP Thierry Delobel, i de l’OPLB, Paul Molac, i el responsable de les llengües catalana i occitana al Consell regional, Benjamin Assié en l’obertura del 36è col·loqui de la FLAREP al Consell regional de Bretanya a Rennes.