Comunicat de premsa de la FLAREP: Federació per les llengües regionals de l’ensenyament públic.

LA FLAREP REBUDA AL MINISTERI DE L’EDUCACIÓ NACIONAL I AL MINISTERI DE LA CULTURA

El compte de places en el concurs no hi és

Els dies 6 i 12 de gener, la FLAREP – Federació per les llengües regionals en l’ensenyament públic – ha estat successivament rebuda, a la seva sol·licitud, pel ministeri de l’Educació nacional i el Ministeri de Cultura, per fer-los saber les seves preocupacions sobre la insuficiència de mitjans dedicats a les llengües regionals en la perspectiva de l’aplicació de la llei Molac de “protecció patrimonial de les llengües regionals” adoptada el 21 de maig de 2021.

Les delegacions de la Federació s’han entrevistat amb responsables de la DEGESCO (subdirectora d’innovació, formació i recursos, cap de continguts pedagògics i llengües, així com també responsable d’estudis de llengües vives regionals) als quals han demanat més places en els concursos (CAPES i CRPE bilingües) i mitjans ministerials dedicats a l’ensenyament de les llengües vives regionals per respectar l’article 7 de la llei que estableix la generalització de l’oferta d’ensenyament de llengua regional. Hi sem molt lluny encara. Per l’any 2023 només hi ha 18 places de CAPES obertes per a 50 departaments i una quinzena de llengües! Un nombre de places d’ensenyants de llengua regional insuficient vistos els objectius fixats per la llei.

Al ministeri de Cultura, la reunió de treball es va fer amb la consellera del ministre encarregada de les llengües regionals, el delegat general de la llengua francesa i les llengües de França (DGLFLF), i el responsable de la missió llengües de França i d’Ultramar. El DGLFLF, que assegura la coordinació dels treballs del Consell Nacional de les Llengües i Cultures Regionals instituït per Jean Castex, va informar la FLAREP de les discussions en curs amb el gabinet del primer ministre per proposar mesures i dispositius concrets per desplegar una política interministrial a favor de les llengües regionals. La FLAREP, membre del CNLCR, ha recordat les necessitats de formació i places d’ensenyants, ha demanat una presència quantificada de les llengües regionals en els fulls de càrrega dels programes dels mitjans públics (Radio França i França 3) i la publicació anual, com passa amb la llengua francesa, d’un informe sobre la situació de les llengües regionals.

Els responsables ministerials i la FLAREP han acordat tornar-se a veure de forma regular per mantenir el diàleg i verificar l’avançament de les qüestions pendents.

Membres de la FLAREP

L’APLEC al 36è COL·LOQUI de RENNES PER GENERALITZAR L’ENSENYAMENT DEL CATALÀ

L’APLEC, Associació per a l’ensenyament del català comunica:

La delegació de l’APLEC ha participat aquest cap de setmana a la 36è conferència FLAREP a Rennes (organitzada per Div-Yezh, pares d’alumnes d’educació bilingüe en bretó), en presència del diputat Paul Molac, autor de la llei de protecció del patrimoni per a les llengües regionals i president de l’Oficina Pública de la Llengua Bretona. La reunió anual de la Federació de Llengües Regionals en l’Ensenyament Públic (FLAREP) va tractar com a tema prioritari la formació del professorat de i en llengua regional, així com l’aplicació de la llei Molac, en particular la generalització de l’ensenyament de les llengües regionals. Benjamin Assié, responsable de català i occità al Consell Regional de Tolosa, en representació de Carole Delga, va desenvolupar el paper de les autoritats locals en aquesta sinergia de socis orientada a la generalització. El president de l’APLEC –i secretari general de FLAREP– va presentar l’exemple dels catalanoparlants externs moderant la taula rodona “Conscienciació i generalització de l’oferta”, que va despertar l’interès de les llengües de nova integració a la circular d’Educació Nacional, Francoprovençal/ Savoyard i flamenc occidental. L’APLEC, que amb 40 empleats ofereix actualment unes 9.000 hores de docència anuals i uns 9.000 alumnes d’educació primària (el 20% dels alumnes de PO), col·labora amb institucions –ajuntaments, Departaments i Regió– per generalitzar la iniciació a tots els estudiants nord-catalans (80% dels estudiants), juntament amb el desenvolupament de l’educació bilingüe i immersiva. La generalització de l’oferta s’estudia especialment en els treballs d’elaboració del futur Conveni per al desenvolupament del català sota l’ègida de l’OPLC, Oficina Pública de la Llengua Catalana, previst per al 2023.

Els presidents de la FLAREP Thierry Delobel, i de l’OPLB, Paul Molac, i el responsable de les llengües catalana i occitana al Consell regional, Benjamin Assié en l’obertura del 36è col·loqui de la FLAREP al Consell regional de Bretanya a Rennes.

COMUNICAT DE PREMSA

L’APLEC, Associació per a l’Ensenyament del Català, comunica :

PAP NDIAYE SE DECLARA « BENVOLENT » ENVERS LES LLENGÜES REGIONALS

L’APLEC, Associació per a l’ensenyament del català, aprecia la recent declaració del Ministre d’Educació Pap Ndiaye, de « posició de principi d’interès benvolent » amb les llengües réegionals. El Ministre responia així el 2 d’agost en una commissió dels Afers culturals al diputat socialista basc Iñaki Echaniz. Pap Ndiaye subratllava també que el bilingüisme reforça el coneixement de la llengua francesa i indicava la seua intenció « d’iniciar una reflexió i intercanvis per mor d’arribar a una solució d’equilibri » en el desenvolupament de l’ensenyament de les llengües regionals.

L’APLEC – amb la FLAREP, Fédération pour les langues régionales dans l’enseignement public que representa el 80% dels 128 000 alumnes en classe bilingüe o immersiva – donarà suport a aquesta « posició filosòfica » del ministre que, si se concretitzés al curs de la legislatura, constituiria un tombant substancial de la política del govern i de l’Educació nacional, un veritable canvi de paradigme en el desenvolupament de l’ensenyament de les llengües regionals i del bilingüisme a l’escola pública.

L’APLEC – amb la FLAREP – demana de ser rebuda properament pel Ministre per tal de fixar els termes d’un nou mètode de treball, en signe « d’interès benvolent » per al desenvolupament de l’ensenyament de les llengües dites regionals.

Informació completa i declaració del ministre : https://www.facebook.com/watch/?v=1063552604270522&extid=WA-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C-GK2C&ref=sharing i www.flarep.com