Comunicat de premsa: 41a AG: L’APLEC PRIORITZARÀ L’OBERTURA DE CLASSES BILINGÜES

L’APLEC, Associació per a l’Ensenyament del Català, comunica :

L’Associació per a l’ensenyament del català ha celebrat aquest juliol (a Millars) la seua 41a assemblea general constatant que les seues activitats – en particular els cursos de català a les escoles primàries – tendeixen a desenvolupar-se (9.000 alumnes a més de 100 escoles, un 20%), PERÒ hi ha menys joves iniciats al català que fa 40 anys (un 35% els anys 1980). Lensenyament del català no passa per un bon moment. En particular, no s’ha obert cap escola bilingüe des de fa 12 anys, i cap dels més de 150 mestres bilingües de l’Educació nacional participa a la iniciació al català a les seues escoles.

Davant el retard que prenen els catalans comparat als bascos, als alsacians, als corsos, i per la urgència de garantir el futur del català en transmetent la llengua a les joves generacions, l’APLEC se fixa com a orientació estratègica de la seua acció de prioritzar l’obertura de classes bilingües, en coherència amb les orientacions de l’OPLC, del Departament i de la Regió. El bilingüisme és el sol mitjà que garanteix la formació de nous catalanòfons sense costar res a l’Educació pública. L’associació posarà en plaça a partir de l’any escolar 2024-2025, els mitjans per informar les famílies dels avantages de demanar bilingüisme, perquè els consells municipals votin l’obertura de classes bilingües o immersives, i perquè s’apliqui la llei Molac de 2021 que preveu que totes les famílies puguin tenir accés a l’ensenyament bilingüe.

Més informacions i contacte a www.aplec.cat

Obertura de la 41a AG a Millars el 5 de juliol 2024. Foto RFS.

COMUNICAT DE PREMSA

INSCRIPCIÓ AL COL·LEGI: PENSEU A DEMANAR L’OPCIÓ CATALÀ

El català s’ofereix a les classes de 6a segons la normativa de l’ensenyament de les llengües regionals, ja sigui com a iniciació o com a continuació educativa dels cursos de primària (és el cas del municipi). Les famílies han de recordar a l’hora de fer la inscripció al col·legi (en línia o en paper) de marcar la casella de l’opció de català o sol·licitar-la si no apareix a l’oferta.

La llei Molac des del 2021 preveu que l’ensenyament de les llengües regionals s’ha d’oferir “a tots els estudiants”. En cas d’incidència, APLEC disposa d’una permanència per rebre anomalies o irregularitats i ajudar les famílies a inscriure els seus fills en català (info@aplec.cat i 04 68 66 22 11). Al nostre territori, el català constitueix un avantatge tant per a l’èxit acadèmic com per a la inserció professional dels estudiants.

COMUNICAT DE PREMSA

LA REFORMA DEL PROFESSORAT AMENAÇA L’ENSENYAMENT
BILINGÜE

L’APLEC demana la creació d’una llicència de PE bilingüe

L’APLEC, Associació per a l’Ensenyament del Català, comunica:
La reforma de la formació del professorat anunciada les últimes setmanes pel govern no preveu preparar els futurs professors d’escola (PE) per a l’ensenyament bilingüe. El nou format del concurs i les futures Escoles Normals Superiors no produirien noves generacions de professors d’escola en llengües regionals.

Davant el que suposa una amenaça directa i un atac a l’educació bilingüe (prop de 4 000 estudiants catalans i uns 100 000 estudiants a França, amb totes les llengües juntes), l’APLEC ha sol·licitat les ministres de l’Educació Nacional i de l’Ensenyament Superior, i demana la creació d’una llicència específica de professorat de les escoles bilingüe amb un mínim del 50% d’ensenyament de i en llengües regionals.

Aquesta setmana, l’APLEC ha demanat la ràpida intervenció dels elegits (Regió, Departament, batlles i parlamentaris) i de l’OPLC per donar suport a aquesta demanda.