COMUNICAT DE PREMSA

L’APLEC, Associació per a l’Ensenyament del Català comunica :  

ELS CURSOS DE CATALÀ HAN COMENÇAT AL COL·LEGI JOANA D’ARC DE PERPINYÀ 

Aqueix dijous 13 d’octubre de 2022 han començat els cursos de català de l’APLEC al Col·legi privat Joana d’Arc de Perpinyà. Els alumnes de l’escola Santa Teresa de Perpinyà que segueixen les classes d’iniciació a la llengua i cultura catalanes al primari poden continuar el català.

L’APLEC espera, en els pròxims anys, desenvolupar aqueixos cursos per arribar a satisfer la demanda de nombroses famílies favorables a l’ensenyament del català (més de tres quarts dels habitants). 

Els alumnes que han començat el català en primari al públic després poden demanar a continuar en 6a al col·legi (en fi de cicle 3), seguint així el principi de continuïtat pedagògica.. Més informació : www.aplec.cat.  

COMUNICAT DE PREMSA

L’APLEC, Associació per a l’Ensenyament del Català comunica :

AUGMENTA EL NOMBRE D’ALUMNES BILINGÜES AL COL·LEGI DE LA GARRIGOLA

L’APLEC se felicita de l’augment del nombre d’alumnes bilingües que entren en 6a al col·legi de la Garrigola. Totes les famílies provinents del CM2 bilingüe de d’Alembert s’han pogut inscriure en secundari gràcies a l’ampliació de places decidit per l’establiment i per la DSDEN. L’APLEC se felicita d’aquesta dinàmica positiva tant de l’atractivitat de l’ensenyament bilingüe com dels equips pedagògics i administratius que al si de l’Educació nacional acompanyen el creixement de l’ensenyament DE i EN català. L’APLEC crida totes les famílies amb voluntat d’inscriure els fills en opció català o en seccions bilingües a manifestar llur demanda a prop dels establiments i a informar-ne l’APLEC que dona suport a totes les sol·licitacions i pot fornir totes les informacions necessàries.

Al col·legi de Sant Llorenç de la Salanca, la demanda per fer català a 6a i 5a també ha crescut, arribant a més de 50 candidats per cada nivell. Una excel·lent notícia que confirma una demanda social sempre positiva i creixent per aprendre el català, demanda que podrà ser acompanyada els anys vinents per l’Acord-marc per un conveni de desenvolupament de l’ensenyament del català signat recentment pel Rectorat, la Regió i el Departament a la Universitat de Perpinyà sota l’ègida de l’Oficina pública de la llengua catalana.

Informacions i contacte: info@aplec.cat i 04 68 66 22 11.

COMUNICAT DE PREMSA

L’APLEC, Associació per a l’Ensenyament del Català comunica :

L’APLEC denuncia una desigualtat de tracte per als alumnes bilingües al Brevet dels Col·legis

Divendres 1 de juliol els alumnes de 3a van examinar-se d’història, geografia i EMC del Diploma Nacional del Brevet. Se n’havia informat d’algunes fuites en relació als exàmens, per tant són els temes de socors que van ser distribuïts als alumnes. Doncs, els alumnes sortits de les seccions bilingües – que s’examinen en català – van tenir la desagradable sorpresa de trobar un tema diferent (jutjats més difícils, i havent fet l’objecte de sospites de fuites a les xarxes socials). Tal com preveuen els textos oficials, els temes de socors existeixen igualment en versió catalana. Així doncs és incomprensible que la igualtat de tracte no sigui pas respectada entre els candidats. Les famílies (també els alumnes bilingües i monolingües), davant d’aquesta disfunció, podran legítimament qüestionar-se sobre el valor i la legalitat d’un examen tacat de tracte diferenciat.

L’APLEC demana explicacions al ministeri de l’Educació nacional perquè proposin solucions amb l’objectiu de restablir la igualtat entre tots els alumnes – candidats, bilingües i monolingües (Anul·lació o reemplaçament de l’examen, pròrroga, validació per control continu…) L’APLEC aportarà el seu recolzament a tots els pares d’alumnes bilingües que desitgen presentar un recurs contra aquesta situació anòmala.

Contacte: info@aplec.cat o 04 68 66 22 11.