INSTAL·LACIÓ del CONSELL NACIONAL DE LES LLENGÜES I CULTURES REGIONALS: LA FLAREP N’ÉS MEMBRE

El president de la FLAREP, Thierry Delobel, – de la qual és membre l’APLEC – va ser convidat a prendre la paraula dijous 31 de març a Matignon en presència del primer ministre Jean Castex a la reunió d’instal·lació del Consell nacional de les llengües i cultures regionals. El nou organisme del qual formarà part la Federació té com objectiu « d’institucionalitzar el diàleg » i de « donar-li més coherència i visibilitat » gràcies a una concertació transversal i interministerial (ja que el Consell depèn directament del gabinet del primer ministre). Castex va insistir sobre la vocació « perenne » del Consell, la seua « plusvàlua institucional » i el seu caràcter « d’estructura operacional ».

Altra perspectiva : la DGLFLF – Delegació general a les llengües de França – podria passar a dependre del primer ministre (en lloc del ministeri de Cultura) per reforçar la transversalitat i l’efectivitat de les polítiques a favor de les llengües.

Els 3 eixos de treball del nou CNLCR són : la formació dels ensenyants, els mitjans de comunicació, i el numèric. El Consell té previst de tornar-se a réunir a la tardor. Les oficines públiques de les llengües eren representades per les seues presidències. Les escoles immersives per federació Eskolim.

Més detalls : www.flarep.com et www.aplec.cat.


Foto : Thierry Delobel, president de la FLAREP, entre el primer ministre Jean Castex i el ministre d’Educació.

COMUNICAT DE PREMSA

L’APLEC, Associació per a l’Ensenyament del Català, comunica:

NOVA CIRCULAR SOBRE LLENGÜES REGIONALS : L’APLEC DEMANA EL SUPORT DELS ELEGITS PER CORREGIR EL TEXT  

L’APLEC s’ha adreçat aqueixa setmana als parlamentaris catalans per sol·licitar llur suport de la seua demanda de correcció i esmena del projecte de nova circular relativa a l’ensenyament de les llengües regionals que el ministeri de l’Educació compta enllestirr els dies que venen. Si se publicava tal qual, el text constituiria una clara reculada del quadre reglamentari en vigor i amenaçaria encora un poc més el bon funcionament de l’ensenyament del català i del bilingüisme en particular. L’APLEC amb la FLAREP – Fédération pour les langues régionales dans l’enseignement public – espera una reunió de treball amb el ministeri sobre la qüestió.

L’APLEC demana que a l’ocasió de l’actualització de la circular que comporta la definició de l’ensenyament immersiu, un pas endavant sigui fet i que una veritable nova etapa sigui llançada pel Ministeri. En aplicació de la llei Molac, es tracta de passar a una política de l’oferta generalitzada i d’accés per tothom a l’ensenyament de les llengües regionals que, recordem-ho, són segons la Constitució « patrimoni de França ». L’ensenyament bilingüe – a paritat o immersiu – és el sol mitjà de produir nous locutors, de garantir la transmissió a les noves generacions i de reforçar resultats i èxit escolar.

CARTA DE L’APLEC ENVIADA AL MINISTERI

à M. David BAUDUIN, conseiller en charge des Affaires pédagogiques

Objet : nouvelle circulaire relative à l’enseignement des langues régionales

M. le Conseiller,

Vous trouverez ci-joint la proposition de nouvelle circulaire relative à l’enseignement des langues régionales, amendée et complétée de plusieurs points qui ont été travaillés par l’association, après consultation des parents d’élèves et des enseignants. Ces éléments viennent compléter les propositions de la FLAREP.

Nous souhaitons, M. le Conseiller, participer avec vous à une séance de travail sur le texte du projet de manière à finaliser la circulaire. Nous pourrons utilement nous joindre à la réunion que vous aviez indiqué devoir tenir avec la FLAREP.

Nous nous permettons d’attirer votre attention sur les fortes inquiétudes que suscite le texte tel que nous en avons eu connaissance. S’il ne devait pas connaitre d’évolution, les acteurs de terrain ont analysé qu’il constituerait un clair recul par rapport à la circulaire antérieure et ne manquerait pas de remobiliser les défenseurs de l’enseignement du catalan. En particulier, le projet de texte ne définit pas de nouvelle étape, contribue au contraire à plus de confusion des dispositifs concernant l’enseignement de et en langue régionale, et en somme ne prend pas la mesure de l’enjeu de cet enseignement. Ce qui pourrait donc représenter une menace supplémentaire sur la situation déjà délicate de l’enseignement de nos langues, et du catalan en particulier.

Il nous semble essentiel que le nouveau cadre règlementaire définisse explicitement et clairement les points suivants:

  • début d’une nouvelle étape visant à garantir partout l’offre effective et l’accès à des enseignements de langue régionale pour tous les élèves ;
  • favoriser le développement des cursus bilingues, seul moyen d’assurer la transmission des langues régionales – patrimoine constitutionnel – aux jeunes générations, mais aussi d’améliorer les résultats des élèves (en langues bien-sûr, mais également en français et mathématiques) ;
  • distinguer clairement au sein de la circulaire, l’enseignement bilingue en langue régionale de l’enseignement extensif de langue régionale ;
  • limiter la concurrence entre langues étrangères et langues régionales ;
  • compléter les points faibles du cadre règlementaire actuel : la langue régionale et les enseignements bilingues au lycée, dans les séries technologiques, dans les enseignements professionnels.

Nous restons à votre dispositions et, dans l’attente d’une prochaine réunion de travail, nous vous transmettons, M. Bauduin, nos salutations les plus respectueuses.

Alà BAYLAC FERRER, président de l’APLEC

COL·LOQUI I ESTATS GENERALS DE LLENGÜES A LA REUNIÓ

REPTES DE LA GENERALITZACIÓ DEL BILINGÜISME EN CRIOLL I EN LLENGÜES ‘REGIONALS’

La FLAREP comunica:

Després d’una setmana rica en intercanvis, en contactes i en coneixement de la realitat de la llengua criolla a La Reunió, la FLAREP -la Federació per a les llengües regionals dins l’ensenyament públic- que ha organitzat el seu 35è col·loqui a l’ocasió dels Estats Generals del multilingüisme als ultramar, agraeix les institucions (Regió, Departament, diputats de La Reunió i batllessa de Sant Denís, per llur acollida. Gràcies a la DGLFLF -Delegació general a la llengua francesa i a les llengües de França- (Srs Paul de Sinety i Vincent Lorenzini), les delegacions representant el basc, el bretó, el català, el flamenc occidental, el savoiard, el gal·lo, l’occità i el crioll reunionès, hem pogut dialogar amb llurs homòlegs d’ultramar: llengües kanaks, de Guaiana, de Polinèsia, de les Antilles, de Wallis i Futuna i de Maiot. 

El balanç és el mateix per a tothom: manca de reconeixement de França d’unes llengües en perill de desaparició. 

Els reptes i els objectius són els mateixos per a tots: 

  1. Posar en plaça des de cadascun dels nostres territoris unes polítiques lingüístiques institucionals que garanteixin el futur -especialment per alguns a través de les oficines públiques de la llengua-.
  2. Generalitzar l’oferta d’ensenyament de llengua regional i bilingüe -per tal de garantir la igualtat d’accés de totes les famílies-.
  3. Multiplicar des de l’Estat fins a les col·lectivitats locals, les associacions i els ciutadans, les mesures destinades a revitalitzar la transmissió i l’ús de les nostres llengües.

La urgència pels dies i les setmanes vinents és d’enllestir la circular sobre l’ensenyament de les llengües regionals que ara s’està revisant. Un treball capital per a una nova etapa de l’ensenyament de les nostres llengües, treball pel qual la FLAREP posa a càrrec les seves 13 associacions membres i sol·licita als elegits tot el recolzament per fixar el quadre d’aquesta nova reglamentació. 

Per tota informació complementària o contacte amb els responsables de la FLAREP: www.flarep.com flarep@flarep.com 33(0)559266060  

Plusieurs moments d’une semaine consacrée aux langues de France à la Réunion.