COMUNICAT DE PREMSA

INSCRIPCIONS EN CATALÀ: PLACES I PERSPECTIVES DE FEINA ASSEGURADES

Parcoursup entra a la fase final i les liceanes i liceans són mobilitzats per trobar una formació. L’IFCT – Institut Franco-Català Transfronterer (la fac de català) – proposa una formació de llicència de català que condueix a una coneixença aprofundida de la llengua i de la cultura catalanes, i a perspectives de feina en els dominis de l’ensenyament, de la traducció, del periodisme en català, de la gestió de relacions transfrontereres. A Parcoursup o directament prenent contacte amb la universitat i l’IFCT, les inscripcions en llicència (o després en màster) de català són obertes i accessibles al més gran nombre. En inscripció principal o secundària, en presencial o a distància (pel mateix preu, uns 200€ l’any). No trigueu a concretar la inscripció a internet o contacteu directament l’IFCT.

Contacte i informacions : 04 68 66 22 11 o ifct@univ-perp.fr ou aplec@aplec.cat).

Tots els alumnes de liceu rebran personalment la info « Apprendre le catalan à l’Université » gràcies a l’OPLC.

ELS ESTUDIANTS DE L’IFCT VISITEN ELS ARXIUS DEPARTAMENTALS

Dimecres 16 de març 2022, els estudiants de 1r any de llicència de català a la Universitat van visitar els Arxius Departamentals, acompanyats per llur professor Joan Francesc Castex Ey, dins el quadre del curs de Patrimoni. Durant la visita guiada, els arxivistes els van exposar els principis de la classificació, la conservació i la consulta dels documents en sala de lectura, el que els serà útil pour llurs recerques ulteriors. Els estudiants de català van poder accedir a locals reservats a la restauració i conservació en condicions òptimes dels arxius. Van descobrir documents excepcionals com parguemins catalans medievals o negatius antics sobre plaques de vidre. Els estudiants van ser particularment interessats pel patrimoni relatiu a la cultura nord-catalana que aniran utilitzant els propers anys.

CATALÀ a la UNIVERSITAT

ÈXIT del DIA MUNDIAL de la POESIA a l’IFCT

La celebració del Dia mundial de la poesia va ser un èxit aquest dimarts 21 de març a l’IFCT, l’Institut Franco-Català Transfronterer de la Universitat. Més de 40 persones van assistir a la presentació dels poemes dels liceans premiats al Concurs acadèmic de poesia en català 2021 (de Maillol, Aragó, Bon Socors, Ceret, Sant Lluís de Gonçagues), així com a la dicció i representació de les produccions poètiques pròpies dels estudiants de 2n any de llicència de català (sota la direcció de llur professora d’Expressió oral Míriam Almarcha), abans que la professora de literatura Miquela Valls reti homenatge a Pere Verdaguer, presentant la seua obra poètica a les « joves plomes ». El Dia volia ser un pont entre generacions – joves talents i escriptors confirmats, liceans i estudiants, profs del secundari i de la universitat. Diversos escriptors i poetes (Coleta Planas, Joan Francesc Castex, Jordi Sales, Joan Lluís Lluís) van recompensar els « joves escriptors » oferint-los reculls dedicats. L’esdeveniment va ser apreciat pels representants institucionals presents : Annick Truffert, vicepresidenta Formació de la Universitat ; Nicolas Garcia, vicepresident del Consell departamental i president del Consell de l’IFCT ; Pierre Lissot, director de l’OPLC ; Matilda Juanola, encarregada de la llengua catalana al Consell departamental ; Jeroni Vidal, conseller pedagògic de català i representant del DASEN i de l’IEN de català.

Textos i premiats accessibles a : https://oplcat.eu/index.php/2021/06/09/fff/ et www.aplec.cat

Un jove públic atent a les poesies dels estudiants a la Casa dels Països Catalans de la Universita