En agraïment a la participació i suport al 34è col·loqui de la FLAREP

Lletra del president de l’APLEC i nou secretari general de la FLAREP

.

Bon dia a tothom,

Com a president de l’APLEC i secretari de la FLAREP, us volem agrair molt sincerament la vostra participació i el vostre suport en la celebració del 34è col·loqui de la FLAREP, gràcies als quals aquest encontre ha estat un veritable èxit (malgrat unes circumstàncies certament complicades).

Sense la vostra implicació aquest esdeveniment no hauria pas estat possible. Els congressistes vinguts de totes les regions lingüístiques de l’Hexàgon han apreciat la manifestació, l’acollida en país català. Han lloat la dinàmica constructiva que tots els partenaris tant institucionals, com educatius, universitaris i associatius estan portant a terme a Catalunya Nord en la tasca de desenvolupar l’ensenyament del català. En particular han remarcat el treball i les sinergies positives existents entre els actors de terreny (APLEC, ensenyants, associacions, pares d’alumnes i sindicats) i els responsables institucionals (universitat, OPLC, Departament, Regió, comunes, Éducation nationale).

Un agraïment particular a les persones i responsables que han fet el desplaçament d’altres regions (directors i representants de les Oficines públiques de llengua, associacions de la FLAREP, responsables sindicals i de col·lectivitats) en una època no especialment facilitadora de mobilitat i trobades.

Els intercanvis, debats, exemples presentats han estat rics i no dubtem que seran fructífers per millorar l’eficàcia del desenvolupament de l’ensenyament bilingüe en llengua regional a totes les nostres regions.

Gràcies als Missatgers (Leslie Malet i Frederic Guisset) així com al Maxime que van acceptar de fer descobrir el so de la nostra llengua en cançó als visitants i participants al col·loqui.

Per més informacions i documents sobre el col·loqui, visiteu el portal de l’APLEC: www.aplec.cat.

Alà Baylac Ferrer