COL·LOQUI I ESTATS GENERALS DE LLENGÜES A LA REUNIÓ

REPTES DE LA GENERALITZACIÓ DEL BILINGÜISME EN CRIOLL I EN LLENGÜES ‘REGIONALS’

La FLAREP comunica:

Després d’una setmana rica en intercanvis, en contactes i en coneixement de la realitat de la llengua criolla a La Reunió, la FLAREP -la Federació per a les llengües regionals dins l’ensenyament públic- que ha organitzat el seu 35è col·loqui a l’ocasió dels Estats Generals del multilingüisme als ultramar, agraeix les institucions (Regió, Departament, diputats de La Reunió i batllessa de Sant Denís, per llur acollida. Gràcies a la DGLFLF -Delegació general a la llengua francesa i a les llengües de França- (Srs Paul de Sinety i Vincent Lorenzini), les delegacions representant el basc, el bretó, el català, el flamenc occidental, el savoiard, el gal·lo, l’occità i el crioll reunionès, hem pogut dialogar amb llurs homòlegs d’ultramar: llengües kanaks, de Guaiana, de Polinèsia, de les Antilles, de Wallis i Futuna i de Maiot. 

El balanç és el mateix per a tothom: manca de reconeixement de França d’unes llengües en perill de desaparició. 

Els reptes i els objectius són els mateixos per a tots: 

  1. Posar en plaça des de cadascun dels nostres territoris unes polítiques lingüístiques institucionals que garanteixin el futur -especialment per alguns a través de les oficines públiques de la llengua-.
  2. Generalitzar l’oferta d’ensenyament de llengua regional i bilingüe -per tal de garantir la igualtat d’accés de totes les famílies-.
  3. Multiplicar des de l’Estat fins a les col·lectivitats locals, les associacions i els ciutadans, les mesures destinades a revitalitzar la transmissió i l’ús de les nostres llengües.

La urgència pels dies i les setmanes vinents és d’enllestir la circular sobre l’ensenyament de les llengües regionals que ara s’està revisant. Un treball capital per a una nova etapa de l’ensenyament de les nostres llengües, treball pel qual la FLAREP posa a càrrec les seves 13 associacions membres i sol·licita als elegits tot el recolzament per fixar el quadre d’aquesta nova reglamentació. 

Per tota informació complementària o contacte amb els responsables de la FLAREP: www.flarep.com flarep@flarep.com 33(0)559266060  

Plusieurs moments d’une semaine consacrée aux langues de France à la Réunion.