CATALÀ a la UNIVERSITAT

ÈXIT del DIA MUNDIAL de la POESIA a l’IFCT

La celebració del Dia mundial de la poesia va ser un èxit aquest dimarts 21 de març a l’IFCT, l’Institut Franco-Català Transfronterer de la Universitat. Més de 40 persones van assistir a la presentació dels poemes dels liceans premiats al Concurs acadèmic de poesia en català 2021 (de Maillol, Aragó, Bon Socors, Ceret, Sant Lluís de Gonçagues), així com a la dicció i representació de les produccions poètiques pròpies dels estudiants de 2n any de llicència de català (sota la direcció de llur professora d’Expressió oral Míriam Almarcha), abans que la professora de literatura Miquela Valls reti homenatge a Pere Verdaguer, presentant la seua obra poètica a les « joves plomes ». El Dia volia ser un pont entre generacions – joves talents i escriptors confirmats, liceans i estudiants, profs del secundari i de la universitat. Diversos escriptors i poetes (Coleta Planas, Joan Francesc Castex, Jordi Sales, Joan Lluís Lluís) van recompensar els « joves escriptors » oferint-los reculls dedicats. L’esdeveniment va ser apreciat pels representants institucionals presents : Annick Truffert, vicepresidenta Formació de la Universitat ; Nicolas Garcia, vicepresident del Consell departamental i president del Consell de l’IFCT ; Pierre Lissot, director de l’OPLC ; Matilda Juanola, encarregada de la llengua catalana al Consell departamental ; Jeroni Vidal, conseller pedagògic de català i representant del DASEN i de l’IEN de català.

Textos i premiats accessibles a : https://oplcat.eu/index.php/2021/06/09/fff/ et www.aplec.cat

Un jove públic atent a les poesies dels estudiants a la Casa dels Països Catalans de la Universita

ORIENTACIÓ, TRANSFRONTERER I CATALÀ

ELS CONSELLERS D’ORIENTACIÓ DE PERPINYÀ REUNITS A L’IFCT PER TRACTAR DEL CATALÀ I DEL TRANSFRONTERER

Vint responsables dels Centres d’informació i orientació (CiO) de Perpinyà se van reunir dijous 10 de maçs a la ‘Fac de català’ de la Universitat per llur 2a Jornada sobre relacions transfrontereres. La directora dels CiO, Hélène SAUVAGE va explicar el context de l’espai català transfronterer, abans que Frédéric BRAJOU, director de la Formació Contínua de la UPVD, sintetitzés els programes i accions en curs destinats a consolidar la col·laboració entre universitats de banda i banda de les fronteres. El director de l’Institut Franco-Català Transfronterer – IFCT – (Estudis catalans de la Universitat), Alà BAYLAC FERRER va detallar l’oferta de formació superior de català de Perpinyà : llicència i màsters de català, certificats de llengua i sortides professionals on se demanen catalanòfons. Les condicions d’accés a la llicència de català per als liceans van ser precisades : competència passiva (comprensió) del català com a mínim. El missatge a estat transmès a les conselleres d’orientació de caps professionals actualment en recerca de candidats catalanòfons (ensnyament en català, traductors…), així com la possibilitat d’una doble inscripció en llicència (presencial o a distància) per a optimitzar les oportunitats d’inserció professional. Johanna GUILLET i Robin ALVÈS van tancar la Jornada amb els temes del Campus Connectat i de l’Any Europeu de la Joventut, respectivament.

Contactes i més informació: ifct@univ-perp.fr et aplec@aplec.cat

Els consellers pedagògics reunits a la Casa dels Països Catalans de la UPVD, el dijous 10 de març.

INSCRIPCIÓ EN LLICÈNCIA DE CATALÀ PER SER MESTRE BILINGÜE

L’IFCT, la “Facultat de català” de la Universitat de Perpinyà, forma en 3 anys els futurs professors de les escoles bilingües : aprofundiment i pràctica intensiva de la llengua, didàctica del bilingüisme i de la immersió lingüística, pedagogia i preprofessionalització. Els futurs candidats al CRPE especial – concurs de reclutament de professor de les escoles bilingüe – poden des d’ara inscriure’s a Parcoursup en llicència de català, formació ideal per millorar el seu nivell de llengua abans la preparació del concurs (en màster). La llicència de català acompanya els estudiants catalanòfons o neolocutors de català en el perfeccionament de llur futura llengua d’ensenyament i els seus referents culturals. La inscripció en català pot ser principal o en segona inscripció en llicència, en presencial o a distància. Informacions i precisions : www.upvd.fr o ifct@univ-perp.fr o aplec@aplec.cat o 04 68 66 22 11.