INSCRIPCIÓ EN LLICÈNCIA DE CATALÀ PER SER MESTRE BILINGÜE

L’IFCT, la “Facultat de català” de la Universitat de Perpinyà, forma en 3 anys els futurs professors de les escoles bilingües : aprofundiment i pràctica intensiva de la llengua, didàctica del bilingüisme i de la immersió lingüística, pedagogia i preprofessionalització. Els futurs candidats al CRPE especial – concurs de reclutament de professor de les escoles bilingüe – poden des d’ara inscriure’s a Parcoursup en llicència de català, formació ideal per millorar el seu nivell de llengua abans la preparació del concurs (en màster). La llicència de català acompanya els estudiants catalanòfons o neolocutors de català en el perfeccionament de llur futura llengua d’ensenyament i els seus referents culturals. La inscripció en català pot ser principal o en segona inscripció en llicència, en presencial o a distància. Informacions i precisions : www.upvd.fr o ifct@univ-perp.fr o aplec@aplec.cat o 04 68 66 22 11.

PORTES OBERTES a la FAC de CATALÀ : l’APLEC US ACULL

Aquest dimecres 16 de febrer tot el dia l’APLEC acull tots els alumnes, pares i mares interessats per estudis de català i carreres dins l’ensenyament, la traducció, el periodisme… als seus locals de la Casa dels Països Catalans a la universitat, davant del pàrquing del campus. L’associació per a l’ensenyament del català proporcionarà totes les precisions sobre les carreres del català i presentarà les ofertes de job (mestres de català) per als estudiants i les possibilitats de beques per s’inscriure en català.

COMUNICAT DE PREMSA

El Correu de la UNESCO

L’APLEC, l’Associació per a l’ensenyament del català, ha començat l’any 2022 difonent des del seu web (www.aplec.cat) la versió en català de la prestigiosa revista El Correu de la UNESCO editada gràcies a l’OPLC i l’IFCT, en partenariat amb el Govern d’Andorra i la Generalitat de Catalunya.

L’APLEC distribueix també la revista en versió paper a la Mediateca Departamental i a les seves antenes de 35 comunes.

El Correu per la UNESCO arriba igualment a tot el professorat de català dels col·legis i liceus nord-catalans.

Per rebre més informació i per abonar-se a la versió impresa en paper: www.aplec.cat i info@aplec.cat