ELS ESTUDIANTS DE L’IFCT VISITEN ELS ARXIUS DEPARTAMENTALS

Dimecres 16 de març 2022, els estudiants de 1r any de llicència de català a la Universitat van visitar els Arxius Departamentals, acompanyats per llur professor Joan Francesc Castex Ey, dins el quadre del curs de Patrimoni. Durant la visita guiada, els arxivistes els van exposar els principis de la classificació, la conservació i la consulta dels documents en sala de lectura, el que els serà útil pour llurs recerques ulteriors. Els estudiants de català van poder accedir a locals reservats a la restauració i conservació en condicions òptimes dels arxius. Van descobrir documents excepcionals com parguemins catalans medievals o negatius antics sobre plaques de vidre. Els estudiants van ser particularment interessats pel patrimoni relatiu a la cultura nord-catalana que aniran utilitzant els propers anys.