L’IFCT DEMANA A l’EDUCACIÓ NACIONAL L’ENSENYAMENT DEL CATALÀ A TOTS ELS LYCÉES I L’OFICINA PÚBLICA

 L’IFCT (Institut Franco-Català Transfronterer) comunica :
Després que el 21 de febrer passat a la Inspecció Acadèmica se reunís el Grup tècnic per l’ensenyament del català (previ al Consell acadèmic de les llengües regionals -CALR), el director de l’IFCT, els Estudis Catalans de la Universitat, s’ha adreçat a l’Educació Nacional (DASEN, Rectora i Ministeri) per tal de fer part de les inquietuds relatives a les restriccions de l’ensenyament del català (a Aragó, Ceret,…) del fet de la reforma del liceu i que, si se confirmessin, afectarien el català a la universitat. L’IFCT demana que tots els liceus de Catalunya Nord se beneficiessin de l’ensenyament del català (com a ensenyament d’especialitat) i no pas un sol com ho anuncia l’inspector. També es demana que els professors certificats titulars del CAPES siguin afectats als establiments que encara no en tenen i on la demanda de les famílies és refusada perquè no hi ha ensenyant. Quant a la formació universitària dels futurs professors de les escoles de català, la universitat demana que la renovació dels màsters MEEF en curs sigui l’ocasió de crear un diploma més adaptat a l’objectiu de l’ensenyament bilingüe (el que no és pas el cas avui). Finalment es demana al Ministeri de posar en plaça el més aviat l’Oficina pública de la llengua catalana, organisme de la mé alta importància per al bon funcionament de l’ensenyament del català i objecte de consens de tots els actors locals (universitat, associacions, comunes, Departament, Regió). Els estudis catalans de la universitat de Perpinyà sol·liciten que aquestes qüestions siguin tractades al proper CALR que s’ha de reunir a Montpeller.

OBERTURA DELS QUADERNS DE GREUGES DE LA LLENGÜA CATALANA

Quaderns de greuges a completar en línia / Cahiers de doléances à compléter en ligne

A l’ocasió de la consulta ciutadana llançada a tot el país, els Estudis Catalans de la Universitat de Perpinyà, en partenariat amb l’APLEC obren a tots els ciutadans preocupats pel futur de la llengua catalana un Quadern de greuges destinat a recollir les remarques i propostes susceptibles de millorar la situació de la llengua catalana i del seu ensenyament a Catalunya Nord. L’IFCT i la Universitat de Perpinyà són implicats en la futura Oficina pública de la llengua catalana i llancen amb aqueixa operació una primera tasca d’anàlisi i de treball constructiu per la posada en marxa d’una política lingüística pel català. L’acció pretén també participar a la concertació ciutadana en curs i contribuir a una millora de la pràctica democràtica. L’APLEC té per a objectiu el desenvolupament de l’ensenyament del català i en català sota sotes les les seues formes. S’associa a la iniciativa de l’IFCT per organitzar l’operació dels Quaderns de greuges de la llengua catalana. Els Quaderns són disponibles del 16 al 31 de gener 2019 a la Casa dels Països Catalans (IFCT – Universitat) i en línia a : www.aplec.cat. La recollida serà conclosa per un debat. Les informacions dels Quaderns i els propòsits recollits durant el debat seran comunicats a la comissió del « Gran debat », a la prefectura i al govern. Les contribucions se poden fer a títol individual o en nom d’entitats. Poden anar acompanyades del nom, adreça, telèfon i mail.

(Version française ↓)

Continua llegint «OBERTURA DELS QUADERNS DE GREUGES DE LA LLENGÜA CATALANA»

L’AGRÉGATION DE CATALAN À DISTANCE GRÂCE AU DÉPARTEMENT

 L’IFCT (Institut Franco-Català Transfronterer) comunica :

L’IFCT (les Études Catalanes de l’Université de Perpignan) a mis en place grâce au financement du Conseil départemental une préparation à l’agrégation de catalan accessible aux candidats non présentiels. À travers des supports numériques (documents écrits, enregistrements…), les étudiants qui préparent ce premier concours (l’agrégation des Langues de France créé en 2018 ouvre un poste de catalan pour la première fois) ont la possibilité de bénéficier des interventions de spécialistes des thèmes inscrits au programme : Irene Muñoz, Joan Lluís Lluís, Josep Marqués, Miquela Valls, Lola Badia pour les premiers. Les inscriptions sont encore possibles (à la Scolarité de l’université) mais doivent être faites rapidement, les épreuves écrites de l’agrégation de catalan étant programmées les 25, 26 et 27 février 2019. Les supports de travail à distance sont bien entendu adaptés à l’université du 21ème siècle (l’IFCT et l’université de Perpignan les utilisent depuis longtemps), mais ils sont surtout indispensables pour un concours dont les candidats sont des professurs qui travaillent toute la semaine ou des étudiants qui ne sont pas nécessairement à Perpignan. Le partenariat –historique et constant– du Département avec l’IFCT est donc particulièrement important pour le bon fonctionnement de l’enseignement du catalan (et en premier lieu à l’université) en absence d’un Office publice de la langue catalane actuellement bloqué par París. Informacions i precisions : ifct@univ-perp.fr et 04 68 66 22 10.

Bibliographie pour l’agrégation de catalan produite par la Bibliothèque d’Etudes Catalanes de la Sorbonne.