COMUNICAT DE PREMSA

INSCRIPCIÓ AL COL·LEGI: PENSEU A DEMANAR L’OPCIÓ CATALÀ

El català s’ofereix a les classes de 6a segons la normativa de l’ensenyament de les llengües regionals, ja sigui com a iniciació o com a continuació educativa dels cursos de primària (és el cas del municipi). Les famílies han de recordar a l’hora de fer la inscripció al col·legi (en línia o en paper) de marcar la casella de l’opció de català o sol·licitar-la si no apareix a l’oferta.

La llei Molac des del 2021 preveu que l’ensenyament de les llengües regionals s’ha d’oferir “a tots els estudiants”. En cas d’incidència, APLEC disposa d’una permanència per rebre anomalies o irregularitats i ajudar les famílies a inscriure els seus fills en català (info@aplec.cat i 04 68 66 22 11). Al nostre territori, el català constitueix un avantatge tant per a l’èxit acadèmic com per a la inserció professional dels estudiants.