Comunicat de premsa de la FLAREP: Federació per les llengües regionals de l’ensenyament públic.

LA FLAREP REBUDA AL MINISTERI DE L’EDUCACIÓ NACIONAL I AL MINISTERI DE LA CULTURA

El compte de places en el concurs no hi és

Els dies 6 i 12 de gener, la FLAREP – Federació per les llengües regionals en l’ensenyament públic – ha estat successivament rebuda, a la seva sol·licitud, pel ministeri de l’Educació nacional i el Ministeri de Cultura, per fer-los saber les seves preocupacions sobre la insuficiència de mitjans dedicats a les llengües regionals en la perspectiva de l’aplicació de la llei Molac de “protecció patrimonial de les llengües regionals” adoptada el 21 de maig de 2021.

Les delegacions de la Federació s’han entrevistat amb responsables de la DEGESCO (subdirectora d’innovació, formació i recursos, cap de continguts pedagògics i llengües, així com també responsable d’estudis de llengües vives regionals) als quals han demanat més places en els concursos (CAPES i CRPE bilingües) i mitjans ministerials dedicats a l’ensenyament de les llengües vives regionals per respectar l’article 7 de la llei que estableix la generalització de l’oferta d’ensenyament de llengua regional. Hi sem molt lluny encara. Per l’any 2023 només hi ha 18 places de CAPES obertes per a 50 departaments i una quinzena de llengües! Un nombre de places d’ensenyants de llengua regional insuficient vistos els objectius fixats per la llei.

Al ministeri de Cultura, la reunió de treball es va fer amb la consellera del ministre encarregada de les llengües regionals, el delegat general de la llengua francesa i les llengües de França (DGLFLF), i el responsable de la missió llengües de França i d’Ultramar. El DGLFLF, que assegura la coordinació dels treballs del Consell Nacional de les Llengües i Cultures Regionals instituït per Jean Castex, va informar la FLAREP de les discussions en curs amb el gabinet del primer ministre per proposar mesures i dispositius concrets per desplegar una política interministrial a favor de les llengües regionals. La FLAREP, membre del CNLCR, ha recordat les necessitats de formació i places d’ensenyants, ha demanat una presència quantificada de les llengües regionals en els fulls de càrrega dels programes dels mitjans públics (Radio França i França 3) i la publicació anual, com passa amb la llengua francesa, d’un informe sobre la situació de les llengües regionals.

Els responsables ministerials i la FLAREP han acordat tornar-se a veure de forma regular per mantenir el diàleg i verificar l’avançament de les qüestions pendents.

Membres de la FLAREP