SUPRESSIÓ DEL LLOC DE PROFESSOR.A DE CATALÀ AL LICEU DE PRADA: L’APLEC EN DEMANA EL RESTABLIMENT

L’APLEC, Associació per a l’Ensenyament del Català, comunica :

Una altra mala notícia per a l’ensenyament del català: la plaça de professor de català (opció francès) existent des de fa decennis al liceu Renouvier de Prada seria suprimida, fragilitzant així l’ensenyament de la disciplina i l’ensenyament bilingüe del Conflent. La mesura és incomprensible ja que existeixen els efectius (una cinquantena d’alumnes) i les hores de català (18h), hores que ara són reduïdes a “mitjans provisionals” (és a dir, fàcilment susceptibles de ser suprimits). És incoherent que es suprimeixi la plaça de titular de català al liceu Renouvier quan el nombre d’hores de català i d’història-geo en català en justifica la implantació. La professora actual del liceu (com a reemplaçant doncs) correspon a més al perfil de la plaça suprimida (català-lletres). Recordem que tots els professors catalans són competents en una disciplina complementària precisament per permetre més flexibilitat en la gestió de les places i per garantir la seva perennitat.

L’APLEC demana que, en conformitat amb l’Acord Marc signat per l’Educació Nacional, “l’oferta d’ensenyament de i en llengua catalana sigui afavorida” (article 6), en particular mitjançant la consolidació dels mitjans i les places existents i el desenvolupament de les diferents modalitats  amb l’objectiu d’augmentar el nombre de joves locutors. L’APLEC demana que se restableixi el lloc de professor de català titular al liceu de Prada i que les col·lectivitats membres de l’OPLC intervinguin el més aviat possible a prop del rectorat.

L’APLEC CONTRA LA REDUCCIÓ HORÀRIA DEL CATALÀ AL COL·LEGI

L’APLEC, Associació per a l’Ensenyament del Català, comunica:

Mentre la demanda de català tendeix a créixer i la convenció per al desenvolupament de l’ensenyament del català s’està estudiant, diversos col·legis tenen previst per a la reentrada de setembre 2023 de reduir el català de 2 hores a 1 sola hora setmanal a partir de la 5a o de la 4a. La informació concerniria els col·legis de Canet i Sant Llorenç de la Salanca; altres poden veure’s afectats.

De qui ens riem? Penseu que se pot aprendre seriosament una llengua amb 1 hora setmanal de classe? És reduint les hores d’ensenyament que l’Educació nacional pretén desenvolupar el català? Quin sentit té, doncs, l’Acord Marc signat en 2022 amb la Regió i el Departament? L’EN redueix encara les llengües regionals mentre que l’anglès ara és obligatori i que se n’augmenten les hores?

La circular del 2021 preveu fins a 2 hores setmanals de català a partir de la 6a; aquestes hores no s’han de reduir a unes engrunes. L’APLEC sol·licita ara mateix el Consell departamental i l’Oficina Pública de la Llengua Catalana, i els demana que intervenguin per mantenir (i ampliar) els horaris en català com a mínim a 2 hores setmanals a tots els col·legis.

COMUNICAT DE PREMSA

L’APLEC, Associació per a l’Ensenyament del Català comunica :  

ELS CURSOS DE CATALÀ HAN COMENÇAT AL COL·LEGI JOANA D’ARC DE PERPINYÀ 

Aqueix dijous 13 d’octubre de 2022 han començat els cursos de català de l’APLEC al Col·legi privat Joana d’Arc de Perpinyà. Els alumnes de l’escola Santa Teresa de Perpinyà que segueixen les classes d’iniciació a la llengua i cultura catalanes al primari poden continuar el català.

L’APLEC espera, en els pròxims anys, desenvolupar aqueixos cursos per arribar a satisfer la demanda de nombroses famílies favorables a l’ensenyament del català (més de tres quarts dels habitants). 

Els alumnes que han començat el català en primari al públic després poden demanar a continuar en 6a al col·legi (en fi de cicle 3), seguint així el principi de continuïtat pedagògica.. Més informació : www.aplec.cat.