CATALÀ a la UNIVERSITAT

ÈXIT del DIA MUNDIAL de la POESIA a l’IFCT

La celebració del Dia mundial de la poesia va ser un èxit aquest dimarts 21 de març a l’IFCT, l’Institut Franco-Català Transfronterer de la Universitat. Més de 40 persones van assistir a la presentació dels poemes dels liceans premiats al Concurs acadèmic de poesia en català 2021 (de Maillol, Aragó, Bon Socors, Ceret, Sant Lluís de Gonçagues), així com a la dicció i representació de les produccions poètiques pròpies dels estudiants de 2n any de llicència de català (sota la direcció de llur professora d’Expressió oral Míriam Almarcha), abans que la professora de literatura Miquela Valls reti homenatge a Pere Verdaguer, presentant la seua obra poètica a les « joves plomes ». El Dia volia ser un pont entre generacions – joves talents i escriptors confirmats, liceans i estudiants, profs del secundari i de la universitat. Diversos escriptors i poetes (Coleta Planas, Joan Francesc Castex, Jordi Sales, Joan Lluís Lluís) van recompensar els « joves escriptors » oferint-los reculls dedicats. L’esdeveniment va ser apreciat pels representants institucionals presents : Annick Truffert, vicepresidenta Formació de la Universitat ; Nicolas Garcia, vicepresident del Consell departamental i president del Consell de l’IFCT ; Pierre Lissot, director de l’OPLC ; Matilda Juanola, encarregada de la llengua catalana al Consell departamental ; Jeroni Vidal, conseller pedagògic de català i representant del DASEN i de l’IEN de català.

Textos i premiats accessibles a : https://oplcat.eu/index.php/2021/06/09/fff/ et www.aplec.cat

Un jove públic atent a les poesies dels estudiants a la Casa dels Països Catalans de la Universita

REUNIÓ del CONSELL ACADÈMIC DE LES LLENGÜES REGIONALS

L’APLEC ha particpat aquest dimarts 15 de febrer a Montpeller a la reunió plenària del CALR – el Consell acadèmic de les llengües regionals – sota la presidència de la rectora Sophie Béjean i del DASEN de Perpinyà Frédéric Fulgence encarregat de les llengües regionals. A l’ordre del dia : presentació de la nova circular sobre llengües regionals i les perspectives que obre per a generalitzar l’ensenyament del català, progressió d’efectius i projectes d’obertures de català a noves escoles i col·legis. L’APLEC ha demanat que li sigui comunicada properament la carta acadèmica d’ensenyament de les llengües així com el pla plurianual d’ensenyament de les llengües regionals prevists a la circular.

COMUNICAT DE PREMSA – APLEC

L’APLEC FORMA MONITORS I EDUCADORS EN LLENGUA CATALANA

L’APLEC, l’Associació per a l’ensenyament del català a Catalunya Nord, ha començat aquesta setmana a fer classes d’iniciació de llengua i cultura catalanes a l’IRTS (Institut Régional du Travail Social) de Perpinyà.

Se tracta d’un curs de 14 hores repartides en 7 sessions (de febrer fins a maig) per donar eines comunicatives bàsiques a un grup d’estudiants de 1r curs de la formació Monitor-Educador que a finals de curs realitzaran les pràctiques professionals en associacions i entitats de Barcelona.