BON ANY DE L’APLEC AMB MÉS CATALÀ ALS COL·LEGIS !

L’APLEC, Associació per a l’Ensenyament del Català, comunica:

L’APLEC, Associació per a l’ensenyament del català, desitja un « molt bon any 2017 » a tots els que són concernits per l’ensenyament de la llengua catalana i particularment a tots els alumnes, pares i professors del secundari en aquest primer any de la reforma del col·legi. L’APLEC segueix, en 2017, els recursos als tribunals contra les reduccions d’hores de català i per al respecte de l’aplicació dels textos reglamentaris al col·legi. És sempre incomprensible i, és clar, inacceptable que el català en secció bilingüe sigui reduït a 2h setmanals i que l’opció català no sigui pas proposada a partir de la 6a malgrat la demanda dels pares. Massa col·legis de Catalunya Nord no proposen el català (Pià, Saint-Exupéry, Pons, Camus, Macé, Sévigné, Sant Cebrià, Estagell) quan les col·lectivitats (amb l’APLEC) malden per satisfer la demanda de català al primari i que el Ministeri obre nous postes al CAPES cada any. L’APLEC torna doncs a demanar a la rectora Armande Le Pellec Muller, al moment en què els establiments preparen la reentrada 2017, de garantir l’aplicació de la reglamentació en vigor : 3h de català en secció bilingüe i obertura, a tots els col·legis, de l’opció català en 6a. Paral·lelament, amb la FLAREP, Fédération pour les langues régionales dans l’enseignement public, la Ministra ha estat sol·licitada (una cita és demanada) per tal de recordar el marc legal : la llei Peillon prescriu explícitament que l’ensenyament de les llengües regionals « est favorisé prioritairement dans les régions où elles sont en usage » i que « les familles sont informées des différentes offres d’apprentissage des langues et cultures régionales ». L’objectiu de l’APLEC (aviat de l’Ofici per la llengua catalana), és de garantir la igualtat d’accés de tots els alumnes a l’ensenyament del català, en generalitzant la seua iniciació i desenvolupant l’ensenyament bilingüe, com ja s’aplica al País Basc, a Còrsega i a Alsàcia. Contactes i informacions : 04 68 66 22 11 i aplec@aplec.cat.

Continua llegint «BON ANY DE L’APLEC AMB MÉS CATALÀ ALS COL·LEGIS !»