OBRE EL CATALÀ FACULTATIU AL COL·LEGI DE TUÏR


L’APLEC, Associació per a l’Ensenyament del Català, informa les famílies i els alumnes que l’ensenyament de català facultatiu obre aqueixa reentrada 2017 en classe de 4a i de 3a al col·legi de Tuïr. Així a més de les classes bilingües, tots els que volen iniciar-se a la llengua catalana o perfeccionar la seua pràctica poden demanar a inscriure’s als cursos de l’opció que inclourà 2h setmanals a partir del mes de setembre amb la professora de l’establiment. El col·legi comença així a posar la seua oferta en conformitat amb la nova circular sobre l’ensenyament de les llengües regionals del 12 d’abril de 2017 i amb les noves disposicions de la reforma del col·legi (arrêté del 16 de juny de 2017). Recordem que la llei de refundació de l’escola del 2013 preveu que « les langues et cultures régionales appartenant au patrimoine de la France, leur enseignement est favorisé prioritairement dans les régions où elles sont en usage » (art. L. 312-10 del Code de l’éducation) i que « les familles sont informées des différentes offres d’apprentissage ». L’APLEC espera que l’any vinent, l’establiment completarà la seua oferta amb l’obertura del català facultatiu en 6a i en 5a. Contacte i informacions : aplec@aplec.cat.

Continua llegint «OBRE EL CATALÀ FACULTATIU AL COL·LEGI DE TUÏR»

EL BILINGÜISME CATALÀ EN PERILL A DIVERSES ESCOLES DE CATALUNYA NORD

L’APLEC, Associació per a l’Ensenyament del Català, comunica :

Foto APLEC : Els nins i els pares de les classes bilingües volen mestres bilingües ! Parents et enfants des classes bilingues veulent des professeurs des écoles …bilingues !

L’APLEC ha estat alertada des de fa uns dies per pares d’alumnes inquiets per la continuïtat de l’ensenyament bilingüe en català a la reentrada 2017. En efecte, a causa de la manca de professors d’escoles bilingües, de llur afectació a postes monolingües en francès o d’una dolenta organisació, diverses escoles de Catalunya Nord (al menys 7 que proposen el bilingüisme, entre les quals Ribesaltes, el Voló, Arrels…) se trobaran a la reentrada sense el professor d’escola bilingüe indispensable als ensenyaments en català.

L’APLEC demana, amb els pares concernits, que totes les disposicions siguin preses el més aviat per garantir la continuïtat pedagògica de l’ensenyament bilingüe en català als alumnes d’aquestes fileres, continuïtat pedagògica de fet obligada per llei. És inadmissible que el bilingüisme que constitueix un avantatge per als nostres infants, un atot per llur futur professional sabotejat per un funcionament administratiu deficient. Recordem que en l’espai transfronterer on el català és cada cop més present, de transmetre la llengua a les noves generacions és un deure. A més el bilingüisme, pedagogia innovadora i performant no solament és plebiscitat pels pares però sobretot és organitzat de manera reglamentària per l’Educació Nacional !

Després de reduir els horaris al secundari, de refusar d’obrir l’ensenyament facultatiu als col·legis, el bilingüisme en català al primar és la propera víctima ? L’APLEC se reunirà properament amb els elegits catalans, i també amb els responsables del nou gabinet del Ministre d’Educació i no mancarà pas de denunciar aquests disfuncionaments incomprensibles i inacceptables. Contacte : aplec@aplec.cat Continua llegint «EL BILINGÜISME CATALÀ EN PERILL A DIVERSES ESCOLES DE CATALUNYA NORD»

EL COL·LEGI DE PIÀ REFUSA D’OBRIR EL CATALÀ MALGRAT LA DEMANDA DE LES FAMÍLIES

LE COLLÈGE DE PIÀ REFUSE D’OUVRIR LE CATALAN MALGRÉ LA DEMANDE DES FAMILLES

L’APLEC, Associació per a l’Ensenyament del Català, comunica :

Une fois de plus, l’APLEC se trouve dans l’obligation de dénoncer l’anticatalanisme du collège de Pià qui refuse pour la énième fois d’ouvrir l’enseignement du catalan en 6ème malgré la demande explicite et réitérée des familles. Une fois encore l’APLEC constate l’hostilité manifeste de responsables de collège envers une langue catalane pourtant bien mal en point, mais aussi le non respect de la législation et de la réglementation en vigueur qui permet l’enseignement des langues régionales « tout au long de la scolarité ». Plusieurs parents qui ont demandé que leur enfant continue le catalan commencé à l’école grâce à la volonté de la commune et du Conseil Départemental, se sont vu opposée une fin de non recevoir. Cette situation scandaleuse dure depuis plusieurs années à Pià. Malgré les postes de professeurs de catalan mis au concours chaque année par le Ministère, plusieurs établissements, comme le collège de Pià, jouent ouvertement contre le catalan.

L’APLEC demande aux responsables académiques (rectrice et directeur de l’Éducation Nationale) ainsi qu’aux élus d’intervenir au plus tôt pour faire comprendre à la principale de Pià que nous ne sommes plus à l’époque de Jules Ferry où le mot d’ordre était : « Soyez propres. Parlez français », où la France poursuivait une mission civilisatrice des « peuples inférieurs ». Il est indisensable que le collège de Pià accueille un professeur de catalan et ouvre l’enseignement facultatif de la langue de sa région dès la rentrée prochaine pour tous les parents qui le demandent. À défaut, l’APLEC et les parents d’élèves étudieront toutes dispositions susceptibles de convaincre les anticatalans de respecter le cadre légal et la volonté légitime et démocratique des parents d’élèves. Contact : aplec@aplec.cat.