REENTRADA 2021 : Endavant ! El català torna a escola

L’APLEC ha fet aqueixa setmana la seua reentrada – reunió del consell directiu, dels seus 30 mestres de català, de la comissió d’edició de la revista ‘Mil Dimonis’ – abans de tornar efectivament davant els alumnes els dies que venen per reprendre les cursos d’iniciació al català. L’APLEC gràcies al suport financer de les municipalitats, dels consells regional i departamental, i en estreta concertació amb l’Educació nacional, permet al 20% dels alumnes del primari (qualques 9 000 nins i nines) de s’iniciar a la llengua catalana (massa poc encora, l’objectiu és de garantir l’accés al català a 100% dels joves del departament).

Les demandes van creixent. L’APLEC col·labora activament amb l’Oficina pública de la llengua catalana per desenvolupar i generalitzar l’aprenentatge del català en garantint els anys vinent la igualtat de tots els joves davant del que constitueix un atot per llur futur.

Per tota informació o projecte d’obertura de curs de català, les famílies, els elegits  poden contactar l’APLEC : aplec@aplec.cat o 04 68 66 22 11.