L’APLEC, l’Associació per a l’ensenyament del català, es reuneix amb la Universitat de Vic.

L’APLEC comunica :

Alà Baylac Ferrer, president de l’APLEC, s’ha reunit amb les professores de la Universitat de Vic, Maria Àngels Verdaguer, Núria Camps i Irene Solanich per treballar a un futur conveni de cooperació entre ambdues entitats, en vista a acollir estudiants de mestre catalànòfons per fer pràctiques a Catalunya Nord.

El president de l’APLEC amb les professores de la Universitat de Vic.

COMUNICAT DE PREMSA > FUTBOL AMERICÀ EN CATALÀ A L’ESCOLA RIGAU

L’APLEC, Associació per a l’Ensenyament del Català, comunica :

El divendres 24 de novembre, Lilian Gullaud, jugador dels Grizzlys Catalans, l’equip de futbol americà de Perpinyà (i estudiant-atleta d’alt nivell del màster de català a la universitat de Perpinyà) va respondre a les preguntes dels alumnes de CM1-CM2 de l’escola Rigau a Perpinyà. La trobada es va fer en el marc de les classes de català que hi imparteix l’Associació per l’ensenyament del català (APLEC). La mestra de català i formadora, Míriam Almarcha París, va finalitzar la seqüència dedicada a l’esport amb una trobada 100% en català. Els alumnes van descobrir particularitats del futbol americà. L’intercanvi es va fer en llengua catalana, tant per part de l’alumnat com del jugador. L’objectiu ha estat d’aportar una realitat lingüística i social, en el marc escolar. 

Els alumnes de les dues clazsses de català de l’escola Rigaud on en Lilian Gullaud ha explicat les regles del futbol americà en català!

Progressa la iniciació al català

2a REUNIÓ DEL CONSELL ACADÈMIC DE LES LLENGÜES REGIONALS

L’APLEC, representada pel seu president, va participar el 28 de novembre a la 2a reunió anual del CALR, Consell Acadèmic de Llengües Regionals, presidit per la rectora Sophie Béjean i la DASEN de Perpinyà, Anne-Laure Arino, encarregada de l’ensenyament de les llengües regionals. a l’acadèmia. 

El balanç de la reentrada mostra una petita progressió dels efectius iniciats al català en primari (10 000 alumnes gràcies als mestres de l’APLEC amb el suport dels municipis, del Departament i de l’OPLC), però un descens al secundari on les reformes i la insuficient optimització dels recursos perjudiquen les possibilitats dels alumnes de continuar el català.

L’APLEC va insistir en la urgència lingüística de desenvolupar classes bilingües i immersives (només 3 473 alumnes, el 8,2%) per inversar la corba –negativa– dels catalanoparlants (cap nova escola oberta des de fa 10 anys) per tal de posar en marxa l’Acord Marc signat el 2021, i respectar la llei Molac per a la protecció de les llengües regionals. Informació i xifres més complets a www.aplec.cat.

La rectora d’acadèmia ha subratllat la utilitat professional i social d’aprendre el català.