PUJOL SE COMPROMET A DESENVOLUPAR LES 15 MESURES DE L’APLEC PEL CATALÀ

L’APLEC, Associació per a l’ensenyament del català comunica :

L’APLEC, després de proposar als candidats a l’ajuntament de Perpinyà 15 mesures claus a favor del català a Perpinyà, ha rebut aqueixa setmana una lletra « d’engatjament » de Jean Marc Pujol i del seu equip a favor de la llengua catalana.

De manera molt concreta, el candidat mitjançant la veu d’Anabelle Brunet, adjunta delegada al Vernet, ha indicat per escrit a l’APLEC que « en el quadre de la seua voluntat de desenvolupar l’ús del català, Jean Marc PUJOL se compromet amb el seu equip a desenvolupar cadascuna de les 15 mesures evocades per l’APLEC ».

L’Indépendant del 9/1/2020, p 14 (« PO PRATIQUE pour une politique claire en faveur du catalan à Perpignan ») ja havia fet públic aqueixes proposicions (igualment consultables al portal de l’APLEC en el següent enllaç: http://aplec.cat/actualitats/laplec-demana-als-candidats-a-les-municipals-daprovar-15-mesures-pel-catala-a-perpinya/

Aqueixes mesures són:

1) enquesta sobre l’ensenyament bilingüe ; 2) iniciació al català per tots els alumnes ; 3) continuïtat del català CM2-6a ; 4) delegat·da a la llengua catalana ; 5) servei municipal de la llengua catalana ; 6) comissió municipal per al català ; 7) Magazine en català ; 8) català als parquímetres ; 9) acabar els noms de carrers en català ; 10) acabar la senyalètica en català ; 11) nomenclatura dels noms de carrers amb la versió en català ; 12) Carta municipal per al català ; 13) pla anual de política lingüística ; 14) cursos de català per al personal municipal ; 15) difusió de Mil Dimonis per als alumnes de Perpinyà.

A més d’aqueixes mesures, el candidat Pujol proposa « d’acompanyar 3 projectes : centre de lleure en català, cantina « Menjar català » a Arrels i Léon Blum, liceu-col·legi de la Bressola ».