TOTS ELS CURSOS DE CATALÀ HAN REPRÈS A LES ESCOLES DE PERPINYÀ

Aquest mes de gener, tots els cursos de català de l’APLEC han reprès a les escoles de Perpinyà.

El programa “Parlem català a escola », de la Vila de Perpinyà, permet a l’Associació per a l’ensenyament del català de proposar cada any a uns 2000 alumnes de la capital nordcatalana cursos d’iniciació i de perfeccionament a la llengua catalana, en el marc reglamentari dels cursos de “llengua regional” previstos pel Ministeri d’Educació.

Els mestres de català de l’APLEC – els “ensenyants de les intervencions” – acreditats per la DASEN se troben cada setmana amb llurs alumnes d’unes 25 escoles. Els mestres de català també són preparats per assegurar la continuïtat pedagògica de l’ensenyament del català en cas de tancament d’escola o de confinament.

L’APLEC espera, en els anys a venir, desenvolupar aquests cursos per arribar a satisfer les nombroses famílies favorables a l’ensenyament del català (més dels tres-quarts dels habitants). Els alumnes qui han començat el català en primari després poden demanar a continuar en 6a a tots els col·legis de la vila.

PUJOL SE COMPROMET A DESENVOLUPAR LES 15 MESURES DE L’APLEC PEL CATALÀ

L’APLEC, Associació per a l’ensenyament del català comunica :

L’APLEC, després de proposar als candidats a l’ajuntament de Perpinyà 15 mesures claus a favor del català a Perpinyà, ha rebut aqueixa setmana una lletra « d’engatjament » de Jean Marc Pujol i del seu equip a favor de la llengua catalana.

De manera molt concreta, el candidat mitjançant la veu d’Anabelle Brunet, adjunta delegada al Vernet, ha indicat per escrit a l’APLEC que « en el quadre de la seua voluntat de desenvolupar l’ús del català, Jean Marc PUJOL se compromet amb el seu equip a desenvolupar cadascuna de les 15 mesures evocades per l’APLEC ».

L’Indépendant del 9/1/2020, p 14 (« PO PRATIQUE pour une politique claire en faveur du catalan à Perpignan ») ja havia fet públic aqueixes proposicions (igualment consultables al portal de l’APLEC en el següent enllaç: http://aplec.cat/actualitats/laplec-demana-als-candidats-a-les-municipals-daprovar-15-mesures-pel-catala-a-perpinya/

Aqueixes mesures són:

1) enquesta sobre l’ensenyament bilingüe ; 2) iniciació al català per tots els alumnes ; 3) continuïtat del català CM2-6a ; 4) delegat·da a la llengua catalana ; 5) servei municipal de la llengua catalana ; 6) comissió municipal per al català ; 7) Magazine en català ; 8) català als parquímetres ; 9) acabar els noms de carrers en català ; 10) acabar la senyalètica en català ; 11) nomenclatura dels noms de carrers amb la versió en català ; 12) Carta municipal per al català ; 13) pla anual de política lingüística ; 14) cursos de català per al personal municipal ; 15) difusió de Mil Dimonis per als alumnes de Perpinyà.

A més d’aqueixes mesures, el candidat Pujol proposa « d’acompanyar 3 projectes : centre de lleure en català, cantina « Menjar català » a Arrels i Léon Blum, liceu-col·legi de la Bressola ». 

EL CATALÀ A PERPINYÀ ELS PRÒXIMS 6 ANYS ?

L’APLEC, Associació per a l’Ensenyament del Català, comunica :

L’APLEC és una associació que des de fa més de 30 anys batalla per garantir que tots els habitants d’aquest país (català), petits i grans, tinguin accés a la llengua catalana, que la puguin aprendre, que la puguin transmetre, utilitzar tant en l’espai privat com en l’espai públic. El català forma part del patrimoni, de la identitat, de l’ADN del país, participa al seu orgull i a la cohesió social, i també és un avantatge professional del qual ha de poder disposar lliurement i a igualtat tothom.

La situació de la llengua no és pas actualment (i de lluny) de les més bones a Perpinyà. La Vila ha conegut èpoques més fastes per al desenvolupament del català. I malgrat això les enquestes lingüístiques mostren que, a Perpinyà, el 76 % és favorable a l’ensenyament del català i el 72 % al bilingüisme en català a l’escola, el 70 % al bilingüisme català en la vida pública.

Què passarà doncs els pròxims 6 anys amb la perspectiva dels candidats que tenim al segon torn ? Davant d’aquest panorama i davant l’absència de propostes a favor del català dels candidats, l’APLEC i molts electors i electores volen expressar aquí les seues inquietuds més grans.