PRIMERES INTERVENCIONS D’ELEGITS A FAVOR DEL CAPES

Les primeres intervencions ja s’han produït per part d’uns elegits en defensa del CAPES de català que ha estat suspès pel Ministeri. La consellera regional PS encarregada del català, Éliane JARYCKI ha adreçat una qüestió al prefecte de Catalunya Nord perquè pugui transmetre al Ministeri d’Educació la preocupació del terreny. I també el senador LR, François CALVET, ha enviat l’11 de setembre una carta al ministre Jean-Michel Blanquer insistint sobre la gravetat de la decisió, la incomprensió que suscita a Perpinyà, la importància « capital » de la qüestió i que se recondideri la suspensió del concurs.