OFICINA PÚBLICA DE LA LLENGUA CATALANA : ENDAVANT!

L’Associació per a l’ensenyament del català, l’APLEC se felicita de l’anunci de la creació propera de l’OPLC, l’Oficina Pública de la Llengua Catalana, encara que l’Estat, després d’una llarga hesitació de més d’un any, sembla que s’hi engatgi amb prudència i en imposant una configració reduïda de l’organisme comparat al que proposaven els catalans (contràriament a les oficines basca i occitana, els ministeris de Cultura i d’Educació no formarien pas part directament de l’estructura).

L’APLEC demana que l’OPLC se posi en plaça el més ràpidament possible, a la seua seu de la Universitat de Perpinyà, després que s’informessin els partenaris del comitè de pilotatge. Donada la urgència de la situació de la llengua catalana, els menesters enormes i les inquietuds cada cop més grans davant les conseqüències de les darreres reformes de l’ensenyament que tendeixen a marginar l’aprenentatge del català i el bilingüisme, és imperatiu que l’OPLC sigui en ordre de marxa ja al segon semestre 2019. Com va ser el cas al País Basc, l’èxit de l’eina se mesurarà als resultats efectius de la política lingüística decidida en matèria de desenvolupament de l’ensenyament del català i de difusió dins la societat. Contacte : aplec@aplec.cat, 04 68 66 22 11.