Nou atac contra l’ensenyament del català

EL COL·LEGI SÉVIGNÉ REFUSA EL CATALÀ I VOL IMPOSAR L’ITALIÀ A LES FAMÍLIES

 

L’APLEC, Associació per a l’Ensenyament del Català, comunica :

Diverses mares i pares d’alumnes de Pollestres han demanat la intervenció de l’APLEC, Associació per a l’ensenyament del català, davant les informacions segons les quals el col·legi Sévigné de Perpinyà no preveu la continuïtat de l’ensenyament del català que estudien els seus fills i filles en primari i els incita a canviar per l’italià que proposa l’establiment. L’APLEC –un cop més– se veu obligada a denunciar una situació escandalosa i il·legal per diferents raons. Escandalosa perquè la llengua catalana és encara una vegada víctima de decisions arbitràries de part d’estructures educatives que haurien de ser al servei dels joves, de les famílies i de les comunes que sostenen l’estudi i la transmissió del català. Il·legals perquè la llei és clara : « l’enseignement des langues régionales est favorisé » (art L-312-10 del Codi de l’educació), la llengua regional és proposada en 6a (Circular 072 del 12 d’abril de 2017) i l’educació pública ha de garantir la continuïtat pedagògica dels ensenyaments. El català és actualment dins una situació de clara discriminació : bloqueig de l’Oficina pública, cap convenció Estat-col·lectivitats, cap reunió del Grup acadèmic, cap planificació del desenvolupament, no s’afecten els professors reclutats dins els establiments on n’hi ha menester. L’APLEC crida les autoritats acadèmiques a reunir el més aviat el Grup acadèmic per l’ensenyament de català de manera a posar en plaça la concertació indispensable al funcionament normal de l’ensenyament de la llengua regional. L’APLEC demana que tots els col·legis de Perpinyà proposin a la reentrada 2019 l’ensenyament del català amb els professors certificats no afectats. Contacte i informació : aplec@aplec.cat o 04 68 66 22 11

Versió en francès:

Nouvelle attaque contre l’enseignement du catalan

LE COLLÈGE SÉVIGNÉ REFUSE LE CATALAN ET VEUT IMPOSER L’ITALIEN AUX PARENTS

L’APLEC, Associació per a l’Ensenyament del Català, comunica :

Plusieurs parents d’élèves de Pollestres ont saisi l’APLEC, Associació per a l’ensenyament del català, devant les informations selon lesquelles le collège Sévigné de Perpignan ne prévoit pas d’assurer la continuité de l’enseignement du catalan dont bénéficient leurs enfants en primaire et les incite à étudier l’italien qui est proposé dans l’établissement. L’APLEC –une fois de plus– se doit de dénoncer une situation scandaleuse et illégale à plusieurs titres. Scandaleuse parce que la langue catalane est encore une fois la cible de décisions arbitraires de la part de structures éducatives qui devraient être au service des élèves, des familles et des communes qui soutiennent l’étude et la transmission du catalan. Illégales parce que la loi est claire : « l’enseignement des langues régionales est favorisé » (art L-312-10 du Code de l’éducation), la langue régionale est proposée en 6ème (Circulaire 072 du 12 avril 2017) et l’éducation publique est tenue de garantir la continuité pédagogique des enseignements. Le catalan est actuellement dans une situation de claire discrimination : blocage de l’Office public, pas de convention État-collectivités, pas de réunion du Groupe académique, pas planification du développement, pas d’affectation des professeurs recrutés dans les établissements où les besoins sont avérés. L’APLEC appelle les autorités académiques à réunir au plus tôt le Groupe académique pour l’enseignement du catalan de manière à mettre en place la concertation indispensable au fonctionnement normal de l’enseignement de la langue régionale. L’APLEC demande que tous les collèges de Perpignan proposent dès la rentrée 2019 l’enseignement du catalan avec les professeurs certifiés non affectés. Contact et information : aplec@aplec.cat et 04 68 66 22 11