COMUNICAT DE PREMSA

“ELS ESTUDIANTS DE LA LLICÈNCIA DE CATALÀ AL FÒRUM POSTBAC”

Aquest dijous, 2 de febrer, els estudiants (i professors) de la llicència de català de l’IFCT (la facultat de català de la Universitat de Perpinyà) seran presents al Fòrum postbac dels estudis superiors organitzat per l’Étudiant al Parc de les exposicions. Durant tot el dia, professors i futurs llicenciats de català seran a disposició dels estudiants de batxillerat per respondre a les seves preguntes i presentar totes les oportunitats professionals dels estudis superiors en català: des de traductor fins a periodista bilingüe, passant per carreres turístiques i de valorització del patrimoni i la cultura (guia, funció territorial), professor de català (a primària i secundària) i responsable de les relacions transfrontereres. Àrees actualment a la recerca de personal qualificat i competent en llengua catalana. Tota la informació a l’estand de l’IFCT i la llicència catalana. Informació clau a l’hora de triar les carreres i les orientacions dels futurs batxillerats que es troben actualment en la fase de Parcoursup.

Contacte i informació: ifct@univ-perp.fr.