ENREGISTRAMENT LLIBRES PLV (PREMI DEL LLIBRE VIVENT) EN CATALÀ AL CANOPÉ

El passat dijous 9 de desembre, els estudiants de primer any de llicència d’Estudis Catalans de l’IFCT, de la Universitat de Perpinyà, van enregistrar EN CATALÀ els contes i llibres del PLV 2022del Département dels Pirineus Orientals als serveis del Canopé de Perpinyà.

Molts d’aquests estudiants han començat a compaginar els estudis universitaris amb la feina de joves mestres d’iniciació de llengua i cultura catalanes a escoles infantils i primàries de tot el territori nord-català.

COMUNICAT DE PREMSA

L’APLEC, Associació per a l’Ensenyament del Català, comunica:

NOVA CIRCULAR SOBRE LLENGÜES REGIONALS : L’APLEC DEMANA EL SUPORT DELS ELEGITS PER CORREGIR EL TEXT  

L’APLEC s’ha adreçat aqueixa setmana als parlamentaris catalans per sol·licitar llur suport de la seua demanda de correcció i esmena del projecte de nova circular relativa a l’ensenyament de les llengües regionals que el ministeri de l’Educació compta enllestirr els dies que venen. Si se publicava tal qual, el text constituiria una clara reculada del quadre reglamentari en vigor i amenaçaria encora un poc més el bon funcionament de l’ensenyament del català i del bilingüisme en particular. L’APLEC amb la FLAREP – Fédération pour les langues régionales dans l’enseignement public – espera una reunió de treball amb el ministeri sobre la qüestió.

L’APLEC demana que a l’ocasió de l’actualització de la circular que comporta la definició de l’ensenyament immersiu, un pas endavant sigui fet i que una veritable nova etapa sigui llançada pel Ministeri. En aplicació de la llei Molac, es tracta de passar a una política de l’oferta generalitzada i d’accés per tothom a l’ensenyament de les llengües regionals que, recordem-ho, són segons la Constitució « patrimoni de França ». L’ensenyament bilingüe – a paritat o immersiu – és el sol mitjà de produir nous locutors, de garantir la transmissió a les noves generacions i de reforçar resultats i èxit escolar.

CARTA DE L’APLEC ENVIADA AL MINISTERI

à M. David BAUDUIN, conseiller en charge des Affaires pédagogiques

Objet : nouvelle circulaire relative à l’enseignement des langues régionales

M. le Conseiller,

Vous trouverez ci-joint la proposition de nouvelle circulaire relative à l’enseignement des langues régionales, amendée et complétée de plusieurs points qui ont été travaillés par l’association, après consultation des parents d’élèves et des enseignants. Ces éléments viennent compléter les propositions de la FLAREP.

Nous souhaitons, M. le Conseiller, participer avec vous à une séance de travail sur le texte du projet de manière à finaliser la circulaire. Nous pourrons utilement nous joindre à la réunion que vous aviez indiqué devoir tenir avec la FLAREP.

Nous nous permettons d’attirer votre attention sur les fortes inquiétudes que suscite le texte tel que nous en avons eu connaissance. S’il ne devait pas connaitre d’évolution, les acteurs de terrain ont analysé qu’il constituerait un clair recul par rapport à la circulaire antérieure et ne manquerait pas de remobiliser les défenseurs de l’enseignement du catalan. En particulier, le projet de texte ne définit pas de nouvelle étape, contribue au contraire à plus de confusion des dispositifs concernant l’enseignement de et en langue régionale, et en somme ne prend pas la mesure de l’enjeu de cet enseignement. Ce qui pourrait donc représenter une menace supplémentaire sur la situation déjà délicate de l’enseignement de nos langues, et du catalan en particulier.

Il nous semble essentiel que le nouveau cadre règlementaire définisse explicitement et clairement les points suivants:

  • début d’une nouvelle étape visant à garantir partout l’offre effective et l’accès à des enseignements de langue régionale pour tous les élèves ;
  • favoriser le développement des cursus bilingues, seul moyen d’assurer la transmission des langues régionales – patrimoine constitutionnel – aux jeunes générations, mais aussi d’améliorer les résultats des élèves (en langues bien-sûr, mais également en français et mathématiques) ;
  • distinguer clairement au sein de la circulaire, l’enseignement bilingue en langue régionale de l’enseignement extensif de langue régionale ;
  • limiter la concurrence entre langues étrangères et langues régionales ;
  • compléter les points faibles du cadre règlementaire actuel : la langue régionale et les enseignements bilingues au lycée, dans les séries technologiques, dans les enseignements professionnels.

Nous restons à votre dispositions et, dans l’attente d’une prochaine réunion de travail, nous vous transmettons, M. Bauduin, nos salutations les plus respectueuses.

Alà BAYLAC FERRER, président de l’APLEC

ENSENYAMENT DEL CATALÀ : REUNIÓ AMB ROMAIN GRAU i PROPERA TROBADA AMB JEAN CASTEX

L’APLEC s’ha reunit darrerament amb el diputat Romain Grau per mor de fer el punt sobre l’ensenyament del català, en particular després que el Rapport Euzet – Kerlogot proposés solucions a l’impasse provocat pel Consell constitucional. L’APLEC (i la FLAREP, Fédération pour les langues régionales dans l’enseignement public) tenen previst de reunir-se properament amb el primer ministre que condueix la iniciativa a prop de l’Éducation nationale.

Després d’una primera sessió de treball aqueixa setmana entre les escoles associatives, les oficines de la llengua i Jean Castex, l’APLEC insisteix perquè se prenguin mesures – des del ministeri d’Educació – per desenvolupar l’ensenyament de les llengües ‘regionals’ i se generalitzi l’ensenyament bilingüe públic, sol mitjà de garantir la transmissió del català a les noves generacions. L’APLEC demana per altre band que els programes dels candidats a les properes presidencials integrin la modificació de la Constitució i l’adopció d’una llei de llengües ‘regionals’ per garantir definitivament la seguretat jurídica de llur ensenyament i del seu ús.