Carta dels parlamentaris al President de la República

Publiquem la carta enviada al President de la República per part de nombrosos parlamentaris en motiu de la polèmica resolució del Consell Constitucional respecte la llei de llengües regionals, dita Loi Molac