UNA MESTRA CATALANÒFONA VOL TORNAR AL DEPARTAMENT PER ENSENYAR EN BILINGÜE ÉS SENSE RESPOSTA DE L’ADMINISTRACIÓ

Una professora d’escola competent en català i afectada fora del departament espera des de fa 2 anys una resposta de l’administració a la seua demanda de ser afectada a Catalunya per ensenyar en classe bilingüe.
Al mateix temps, l’ensenyament públic manca d’ensenyants catalanòfons per desenvolupar correctament les seccions bilingües i respondre a la demanda de les famílies. Incompetència o sabotatge?
L’APLEC farà remuntar la demanda i sol·licitarà una resposta formal. Si coneixeu casos de situacions anormals que entrebanquen el desenvolupament de l’ensenyament del català, contacteu l’APLEC.

Contacte:
aplec@aplec.cat
0468662211