REUNIÓ del CONSELL ACADÈMIC DE LES LLENGÜES REGIONALS

L’APLEC ha particpat aquest dimarts 15 de febrer a Montpeller a la reunió plenària del CALR – el Consell acadèmic de les llengües regionals – sota la presidència de la rectora Sophie Béjean i del DASEN de Perpinyà Frédéric Fulgence encarregat de les llengües regionals. A l’ordre del dia : presentació de la nova circular sobre llengües regionals i les perspectives que obre per a generalitzar l’ensenyament del català, progressió d’efectius i projectes d’obertures de català a noves escoles i col·legis. L’APLEC ha demanat que li sigui comunicada properament la carta acadèmica d’ensenyament de les llengües així com el pla plurianual d’ensenyament de les llengües regionals prevists a la circular.