LLEI HISTÒRICA PER LA PROTECCIÓ DEL CATALÀ I L’ENSENYAMENT IMMERSIU

El 8 d’abril 2021 s’ha de marcar amb una creu al calendari : per primer cop una llei francesa ha estat aprovada per garantir « la protecció patrimonial de les llengües regionals i llur promoció ».

Gràcies a la tossuderia del diputat bretó Paul Molac, al suport constant i cada cop més ample de les associacions, dels militants i d’elegits de tots colors, i gràcies al vot decisiu dels parlamentaris LReM – aquí els tres diputats catalans, Romain Grau al capdavant, que és també vice-president del Groupe d’étude Langues régionales a l’Assemblea – un quadre jurídic permet d’ara endavant de protegir les llengües, autoritza la senyalètica bilingüe així com la inscripció oficial i correcta dels noms en llengües regionals a l’Estat civil, i per fi reconeix l’existència i la legitimitat de l’ensenyament dit immersiu per les llengües regionals (la immersió en francès ell ja és la regla per tothom).

Concretament per al català, els petits Martí, Lluís, i altres Núria o Mel·lina haurien de veure respectada la integritat de llur nom, i les classes immersives en català de les escoles Arrels (dins el públic) i de la Bressola (al privat associatiu) perden llur condició de « hors-la-loi ».

Ara queda per desenvolupar a tot arreu on la demanda ho justifica aquesta oferta d’ensenyament que garanteix l’excel·lència dels resultats en llengües evidentment però també en francès i en disciplines científiques.