L’APLEC DEMANA UN ‘VERITABLE’ MÀSTER MEEF DE PROFESSOR DE LES ESCOLES BILINGÜE

Qaun les INSPE – Instituts de formació dels professors de les escoles – estan elaborant aquests dies els continguts de les formacions per als pròxims anys, l’APLEC demana la creació i la posada en plaça d’un veritable màster MEEF – Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation – de professor de les escoles bilingüe en català per la reentrada 2021.

L’actual formació que només inclou 2h setmanals en llengua catalana no permet de preparar efectivament els ensenyants bilingües, ni de reforçar llurs competències en llengua catalana.

L’APLEC demana que un màster integrant les matèries indispensables a la formació d’ensenyants bilingües catalanòfones (llengua i cultura catalanes, didàctica del bilingüisme, disciplines EN català) sigui creat en el contracte en curs d’acreditació pel Ministeri.

El desenvolupament del bilingüisme i un ensenyament bilingüe de qualitat passen per una veritable formació dels professors de les escoles bilingües (sobre els models corsos o bretons que ja existeixen).

Correus han estat enviats per l’APLEC en aquest sentit a l’INSPE de Montpeller, als elegits, als responsables de l’ensenyament del català de l’Acadèmia i al Ministeri (amb còpia a primer ministre).