L’APLEC CONTRA LA REDUCCIÓ HORÀRIA DEL CATALÀ AL COL·LEGI

L’APLEC, Associació per a l’Ensenyament del Català, comunica:

Mentre la demanda de català tendeix a créixer i la convenció per al desenvolupament de l’ensenyament del català s’està estudiant, diversos col·legis tenen previst per a la reentrada de setembre 2023 de reduir el català de 2 hores a 1 sola hora setmanal a partir de la 5a o de la 4a. La informació concerniria els col·legis de Canet i Sant Llorenç de la Salanca; altres poden veure’s afectats.

De qui ens riem? Penseu que se pot aprendre seriosament una llengua amb 1 hora setmanal de classe? És reduint les hores d’ensenyament que l’Educació nacional pretén desenvolupar el català? Quin sentit té, doncs, l’Acord Marc signat en 2022 amb la Regió i el Departament? L’EN redueix encara les llengües regionals mentre que l’anglès ara és obligatori i que se n’augmenten les hores?

La circular del 2021 preveu fins a 2 hores setmanals de català a partir de la 6a; aquestes hores no s’han de reduir a unes engrunes. L’APLEC sol·licita ara mateix el Consell departamental i l’Oficina Pública de la Llengua Catalana, i els demana que intervenguin per mantenir (i ampliar) els horaris en català com a mínim a 2 hores setmanals a tots els col·legis.