ENREGISTRAMENT LLIBRES PLV (PREMI DEL LLIBRE VIVENT) EN CATALÀ AL CANOPÉ

El passat dijous 9 de desembre, els estudiants de primer any de llicència d’Estudis Catalans de l’IFCT, de la Universitat de Perpinyà, van enregistrar EN CATALÀ els contes i llibres del PLV 2022del Département dels Pirineus Orientals als serveis del Canopé de Perpinyà.

Molts d’aquests estudiants han començat a compaginar els estudis universitaris amb la feina de joves mestres d’iniciació de llengua i cultura catalanes a escoles infantils i primàries de tot el territori nord-català.