COMUNICAT DE PREMSA > FUTBOL AMERICÀ EN CATALÀ A L’ESCOLA RIGAU

L’APLEC, Associació per a l’Ensenyament del Català, comunica :

El divendres 24 de novembre, Lilian Gullaud, jugador dels Grizzlys Catalans, l’equip de futbol americà de Perpinyà (i estudiant-atleta d’alt nivell del màster de català a la universitat de Perpinyà) va respondre a les preguntes dels alumnes de CM1-CM2 de l’escola Rigau a Perpinyà. La trobada es va fer en el marc de les classes de català que hi imparteix l’Associació per l’ensenyament del català (APLEC). La mestra de català i formadora, Míriam Almarcha París, va finalitzar la seqüència dedicada a l’esport amb una trobada 100% en català. Els alumnes van descobrir particularitats del futbol americà. L’intercanvi es va fer en llengua catalana, tant per part de l’alumnat com del jugador. L’objectiu ha estat d’aportar una realitat lingüística i social, en el marc escolar. 

Els alumnes de les dues clazsses de català de l’escola Rigaud on en Lilian Gullaud ha explicat les regles del futbol americà en català!