COMUNICAT DE PREMSA

L’APLEC, Associació per a l’Ensenyament del Català comunica :

AMB LA LLEI MOLAC : CATALÀ « ALS HORARIS NORMALS » I PER A « TOTS ELS ALUMNES » 

La nova circular sobre ensenyament de les llengües regionals publicada el 16/12/2021 inclou la disposició de la llei Molac segons la qual « la llengua regional és una matèria ensenyada dins el quadre de l’horari normal de les escoles, els col·legis i els liceus amb l’objectiu de proposar l’ensenyament de la llengua regional a tots els alumnes » (ara article L.312-11-2 del codi de l’educació).

L’APLEC s’aplicarà doncs ara a transcriure aqueix nou principi legal en la realitat de tots els establiments. En aquest sentit demana ja a les institucions (Regió, Departament), als organismes de política lingüística com l’Oficina pública de la llengua catalana (OPLC) i el Sindicat intercomunal per al català, a les administracions de l’Educació nacional de treballar a posar en plaça la nova etapa : català a pertot arreu i per a tothom.

Aqueixa nova política de l’oferta generalitzada pot prendre la forma – segons el quadre nou reglamentari – d’un ensenyament d’iniciació (llengua), de classes bilingües a paritat o d’ensenyament immersiu (públic o privat associatiu), de la petita secció de maternal fins al liceu. El Grup tècnic departamental per al català i el Consell acadèmic de les llengües regionals que se reuniran al gener tractaran de la qüestió. L’APLEC dona tot el suport a l’OPLC que treballa ja pel 2022 a un balanç complet de l’ensenyament del català i a la signatura d’un Conveni específic per al desenvolupament de l’ensenyament del català. Contacte i detalls : www.aplec.cat