INSCRIPCIONS en LLICENCIATURA i en MÀSTER : EL CATALÀ, POSA-T’HI !

Després un any escolar i universitari estrany i estressant, els estudiants aprofiten de les primeres setmanes de l’estiu per enllestirr llurs projectes professionals i preparar llurs dossiers d’inscripció.

Ara és el moment de pensar a la via dels estudis superiors de català a la Universitat de Perpinyà, i d’aprofitar del plus ‘català’ : llicenciatura i màster d’Estudis catalans condueixen a les professions de l’ensenyament del català i de l’ensenyament bilingüe, als oficis de la traducció i a totes les feines per lesquals una sòlida formació de llengua i civilizació catalanes, així com coneixences en qüestions transfrontereres representen un plus i un argument decisiu a l’hora de la inserció professional en molts dominis d’activitats.

Nombroses modalitats són proposades per fer estudis superiors de català : presencia, a distància, en doble inscripció, a mig temps… Inscripcions i informacions en línia a www.univ-perp.fr des d’ara i fins al setembre. Per qualsevol precisió o projecte individual específic contacteu directament l’IFCT : ifct@univ-perp.fr o per telèfon (33/0) 468 66 22 10.

INSCRIPCIONS en MÀSTER MEEF per SER PROF de CATALÀ

Les inscripcions en màster MEEF (Métiers de l’éducation, de l’enseignement et de la formation) són obertes i han de ser formalitzades el més aviat (www.inspe.fr) per tots els estudiants  les estudiants que preveuen de preparar l’any vinent el concurs de l’Éducation nationale – CAPES de català – que condueix al professorat de català en col·legi i liceu (una desena encara no tenen professor).

Els estudiants en particular han d’aprofitar el darrer any abans de la reforma del concurs que en 2022 necessitarà de ser en 2n any de màster per a ser candidat.

Els estudiants i candidats interessats per la preparació del CAPES de català i per la formació al professorat de català al secundari poden contactar l’IFCT per tota informació o precisió (ifct@univ-perp.fr) o per telèfon 04 68 66 22 10.

PUJOL SE COMPROMET A DESENVOLUPAR LES 15 MESURES DE L’APLEC PEL CATALÀ

L’APLEC, Associació per a l’ensenyament del català comunica :

L’APLEC, després de proposar als candidats a l’ajuntament de Perpinyà 15 mesures claus a favor del català a Perpinyà, ha rebut aqueixa setmana una lletra « d’engatjament » de Jean Marc Pujol i del seu equip a favor de la llengua catalana.

De manera molt concreta, el candidat mitjançant la veu d’Anabelle Brunet, adjunta delegada al Vernet, ha indicat per escrit a l’APLEC que « en el quadre de la seua voluntat de desenvolupar l’ús del català, Jean Marc PUJOL se compromet amb el seu equip a desenvolupar cadascuna de les 15 mesures evocades per l’APLEC ».

L’Indépendant del 9/1/2020, p 14 (« PO PRATIQUE pour une politique claire en faveur du catalan à Perpignan ») ja havia fet públic aqueixes proposicions (igualment consultables al portal de l’APLEC en el següent enllaç: http://aplec.cat/actualitats/laplec-demana-als-candidats-a-les-municipals-daprovar-15-mesures-pel-catala-a-perpinya/

Aqueixes mesures són:

1) enquesta sobre l’ensenyament bilingüe ; 2) iniciació al català per tots els alumnes ; 3) continuïtat del català CM2-6a ; 4) delegat·da a la llengua catalana ; 5) servei municipal de la llengua catalana ; 6) comissió municipal per al català ; 7) Magazine en català ; 8) català als parquímetres ; 9) acabar els noms de carrers en català ; 10) acabar la senyalètica en català ; 11) nomenclatura dels noms de carrers amb la versió en català ; 12) Carta municipal per al català ; 13) pla anual de política lingüística ; 14) cursos de català per al personal municipal ; 15) difusió de Mil Dimonis per als alumnes de Perpinyà.

A més d’aqueixes mesures, el candidat Pujol proposa « d’acompanyar 3 projectes : centre de lleure en català, cantina « Menjar català » a Arrels i Léon Blum, liceu-col·legi de la Bressola ».