L’IFCT DEMANA A l’EDUCACIÓ NACIONAL L’ENSENYAMENT DEL CATALÀ A TOTS ELS LYCÉES I L’OFICINA PÚBLICA

 L’IFCT (Institut Franco-Català Transfronterer) comunica :
Després que el 21 de febrer passat a la Inspecció Acadèmica se reunís el Grup tècnic per l’ensenyament del català (previ al Consell acadèmic de les llengües regionals -CALR), el director de l’IFCT, els Estudis Catalans de la Universitat, s’ha adreçat a l’Educació Nacional (DASEN, Rectora i Ministeri) per tal de fer part de les inquietuds relatives a les restriccions de l’ensenyament del català (a Aragó, Ceret,…) del fet de la reforma del liceu i que, si se confirmessin, afectarien el català a la universitat. L’IFCT demana que tots els liceus de Catalunya Nord se beneficiessin de l’ensenyament del català (com a ensenyament d’especialitat) i no pas un sol com ho anuncia l’inspector. També es demana que els professors certificats titulars del CAPES siguin afectats als establiments que encara no en tenen i on la demanda de les famílies és refusada perquè no hi ha ensenyant. Quant a la formació universitària dels futurs professors de les escoles de català, la universitat demana que la renovació dels màsters MEEF en curs sigui l’ocasió de crear un diploma més adaptat a l’objectiu de l’ensenyament bilingüe (el que no és pas el cas avui). Finalment es demana al Ministeri de posar en plaça el més aviat l’Oficina pública de la llengua catalana, organisme de la mé alta importància per al bon funcionament de l’ensenyament del català i objecte de consens de tots els actors locals (universitat, associacions, comunes, Departament, Regió). Els estudis catalans de la universitat de Perpinyà sol·liciten que aquestes qüestions siguin tractades al proper CALR que s’ha de reunir a Montpeller.

APPEL à MANIFESTER pour l’OPLC

L’APLEC demande rendez-vous au préfet et appelle à un rassemblement pour l’OPLC

Vendredi 22 février à 17h30 devant la préfecture

L’Associació per a l’ensenyament del català, l’APLEC, a réitéré cette semaine sa demande de pouvoir rencontrer le préfet pour avoir des informations concernant l’Office Public de la Langue Catalane, dont la création est bloquée depuis maintenant plus d’un an par l’État, alors que les collectivités locales, les associations l’université ont toutes approuvé les statuts qui n’attendent que le feu vert des ministères de la Culture et de l’Éducation Nationale.

Sans aucune information depuis décembre 2017, l’APLEC prend l’initiative de demander formellement au représentant de l’État dans le département de faire un point de la situation. Pour appuyer cette demande et dans l’espoir d’avoir enfin une réponse, l’APLEC appelle toutes les personnes concernées, et en premier lieux les élus et représentants des collectivités et associations au sein de l’OPLC, à se rassembler ce vendredi 22 février à 17h30 devant la préfecture. L’objectif de ce premier rassemblement est de soutenir la création de l’OPLC ; le mot d’ordre est : « VOLEM L’OPLC ». Contactes i informacions : www.aplec.cataplec@aplec.cat.

L’APLEC demana cita a prefecte i crida a una manifestació a favor de l’OPLC

Divendres 22 de febrer a 17h0 davant la prefectura

L’Associació per a l’ensenyament del català, l’APLEC, a reiterat aqueixa setmana la seua demanda de poder reunir-se amb el prefecte per obtenir informacions de l’Oficina Pública de la Llengua Catalana, que té la seua creació bloquejada des fa més d’un any per l’Estat, quan les col·lectivitats locals, les associacionsn la universitat totes ja han aprovat els estatuts que solament esperen el vistiplau dels ministeris de Cultura i d’Educació.

Sense cap informació des del desembre 2017, l’APLEC pren la iniciativa de demanar formalment a representant de l’Estat al departament de fer un punt de la situació. Per sostenir aqueixa demanda i a l’espera d’obtenir per fi una resposta, l’APLEC crida totes les persones concernides, i en primer lloc els elegits i representants de les col·lectivitats i associacions al si de l’OPLC, a reunir-se aquest divendres 22 de febrer a 17h30 davant la prefectura. L’objectiu d’aquesta primera manifestació és de sostenir la creació de l’OPLC ; el mot d’ordre és : « VOLEM L’OPLC ». Contactes i informacions : www.aplec.cataplec@aplec.cat.

APLEC i FLAREP expressen llur profunda inquietud per l’amenaça de les reformes per a l’ensenyament de les llengües regionals

Alguns avanços menors anunciats pel Ministeri

Donada la llarga llista de disfuncionaments i l’incompliment per les autoritats acadèmiques dels textos reglamentaris sobre l’ensenyament de les llengües regionals (circular del 12 d’abril 2017 en particular), i davant de la màxima preocupació mostrada per les associacions de la FLAREP (Federació per les llengües regionals a l’educació pública) confrontades a les noves disposicions de la reforma del batxillerat i del liceu, on les llengües regionals pesaran més de l’1% dels punts del bac, el conseller encarregat de les llengües regionals, Matthieu Lahaye, va voler oposar una perspectiva optimista anunciant alguns progressos. “Petits passos” segons les seues paraules ajuden per a fer progressar les llengües regionals : integració als ‘Ensenyaments d’especialitat’ en el mateix intitulat que les llengües estrangeres, possibilitat de combinar-lo amb l’estudi de la llenga C, propera difusió d’aquesta informació als establiments i als rectorats. Aquestes correccions menors no van ser suficients per tranquil·litzar les associacions de defensa de l’ensenyament de les llengües regionals que han transmès la sensació d’incomprensió i de menyspreu que s’expressa a la base per la falta de diàleg i d’escolta de les administracions i de l’Educació Nacional. Sobre el terreny, previsions i primeres projeccions fan témer que les restriccions imposades pels Rectorats causin la desaparició de més de la meitat dels ensenyaments existents. La FLAREP va destacar el dèficit de reconeixement del bilingüisme en els textos (reformes del col·legi i del liceu, circular sobre ensenyaments fonamentals, projecte de llei de l’escola de la confiança), l’absència de reconeixement del flamenc occidental i del francoprovençal, i va demanar al Ministeri una col·laboració més estreta per millorar la situació. La FLAREP es va reunir el mateix dia (dijous 7 de febrer) amb Antoine Karam, senador autonomista LReM de Guyana, per treballar al reconeixement de les llengües regionals en el projecte de llei de l’escola de la confiança.

A la foto , els representants de FLAREP i el conseller per les llengües regionals Matthieu Lahaye (segon des de la dreta) al Ministeri d’Educació: Vonig Fraval (bretó, Diw-Yezh), Marie-Jeanne Verny, Gilbert Mercadier, Olivier Pasquetti, Martina Ralu (occità, FELCO i OC-BI), Alà Baylac Ferrer (català, APLEC), Jean Paul Couché (flamand occidental, ANVT).