34è col·loqui de la FLAREP a Perpinyà

Plurilingüisme i immersió – Planificar el desenvolupament del bilingüisme a l’escola

Per 34è any la FLAREP organitza el seu col·loqui anual, ocasió de fer el punt sobre l’ensenyament de les llengües dites regionals i sobre l’ensenyament bilingüe dins l’ensenyament públic. Perpinyà i els catalans del nord aculliran els membres de les associacions representant les diferents llengües (en el context particular i incert que coneixem). Incert per la situació sanitària excepcional, mes igualment pel context desfavorable per manca de seguretat, o fins i tot pels entrebancs als quals s’enfronten darrerament els ensenyaments de llengües ’regionals’ (refús de la immersió al País Basc, conseqüències negatives de les reformes escolars, absència de reconeixença del flamenc i del francoprovençal, manca de mitjans i obstacles diversos).

La FLAREP davant d’aquesta constatació planteja la qüestió de la necessària planificació del desenvolupament de l’ensenyament bilingüe per poder pretendre a la reapropriació de les nostres llengües per les joves generacions. Com les oficines públiques, en particular, amb el suport de les institucions, organitzen la potenciació de l’ensenyament en basc, en bretó, en català, en alsacià, en crioll, en occità, en cors ? El futurr de les llengües, els sociolingüistes ho han mostrat, passa per la generalització del bilingüisme a escola, bilingüisme en llengua ‘regional’ de fet àpliament plebiscitat per les famílies.

L’APLEC convida tots els seus membres, simpatitzants i tota la gent interessada pel desenvolupament de la nostra llengua – estudiants, mares i pares, ensenyants… – a assistir a les taules i exposats del col·loqui. Una fitxa d’inscripció és descarregable amb el programa.

ATENCIÓ !! Del fet del context sanitari, serem dins l’obligació d’acceptar l’entrada ÚNICAMENT de les persones degudament inscrites a l’avança. No serà possible la inscripció el dia mateix.

En cas d’anul·lació – sempre possible en funció de l’evolució de la situació – informarem els inscrits i reeborsarem les participacions financeres.