CONCURS ‘MIL DIMONIS’ de la MILLOR MASCARETA DIBUIXADA PELS ALUMNES

Per estimular la creativitat i veure altrament la crisi de covid-19, la revista Mil Dimonis organitza un concurs de dibuix de mascaretes per tots els alumnes.

Fins al 1r de desembre tots poden enviar la foto del dibuix de llur mascareta personalitzada a mildimonis@aplec.cat o en missatge privat a facebook.

Els guanyadors de cada categoria – 2 a 5 anys, 6 a 8 anys i 9 a 11 anys – rebran un lot de revistes i publicacions de l’APLEC. Els guanyadors seran els que hauran obtingut més vots a les xarxes socials.

Un premi especial és reservat a les classes que participen col·lectivament ; la mascareta plebiscitada serà fabricada per l’APLEC i regalada a cada alumne de la classe (i al seu professor/a).

ÈXIT del 34è COL·LOQUI de les LLENGÜES REGIONALS

Fa pocs dies, la FLAREP – Fédération pour les langues régionales dans l’enseignement public – i l’APLEC – Associació per a l’ensenyament del català – van acollir en terra catalana els representants de les « llengües regionals » per llur 34è col·loqui. Alsacians, bascos, bretons, flamencs i occitans van apreciar els debats i les informacions presentades pels catalans. El col·loqui obert al campus pel president de la Universitat, Xavier Py, va seguir a la Casa de la Catalanitat del Departament, malgrat les condicions difícils.

Els encontres organitzats, un any just després del llançament de l’Oficina pública de la llengua catalana, han permès de posar en evidència la convergència entre institucions i associacions per avançar cap a un desenvolupament planificat del bilingüisme en català a l’escola. Quatre directors i representants d’oficines públiques – basc, bretó, català i occità – van exposar les experiències i les eines necessàries per una política lingüística constructiva a favor de les llengües « regionals ». Elegits, inspectors i consellers pedagògics encarregats de la llengua catalana han il·lustrat la col·laboració i el rol que cadascun ha de jogar per acompanyar l’extensió de l’oferta d’ensenyament bilingüe i llur bon funcionament. Les institutions – Éducation nationale, Regió, Departament, comunes – sota l’ègida del director de l’OPLC són avui en ordre de marxa per aportar un suport determinant a l’ensenyament del català els anys que venen. 

Avui, el 9% dels alumnes del departament segueixen l’escolaritat en català (seccions bilingües i immersives, públic i associatiu junts), sigui uns 3970 alumnes en primari (als quals s’afegeixen 1284 alumnes en secundari). L’ensenyament opcional de la llengua sola concerneix 10 261 alumnes. L’objectiu dels anys que venen és que tots els alumnes del departament puguin accedir pertot a l’ensenyament del català i que totes les famílies que ho vulguin puguin seguir un ensenyament bilingüe, com ja és el cas a les acadèmies d’Alsàcia i Còrsega. Per comparar, l’ensenyament bilingüe i immersiu concerneix el 41% dels alumnes bascos, el 36% dels corsos, el 18% dels alsacians. Més informacions sobre el col·loqui i l’ensenyament del català i de les llengües « regionals » a www.aplec.cat i www.flarep.com.

En agraïment a la participació i suport al 34è col·loqui de la FLAREP

Lletra del president de l’APLEC i nou secretari general de la FLAREP

.

Bon dia a tothom,

Com a president de l’APLEC i secretari de la FLAREP, us volem agrair molt sincerament la vostra participació i el vostre suport en la celebració del 34è col·loqui de la FLAREP, gràcies als quals aquest encontre ha estat un veritable èxit (malgrat unes circumstàncies certament complicades).

Sense la vostra implicació aquest esdeveniment no hauria pas estat possible. Els congressistes vinguts de totes les regions lingüístiques de l’Hexàgon han apreciat la manifestació, l’acollida en país català. Han lloat la dinàmica constructiva que tots els partenaris tant institucionals, com educatius, universitaris i associatius estan portant a terme a Catalunya Nord en la tasca de desenvolupar l’ensenyament del català. En particular han remarcat el treball i les sinergies positives existents entre els actors de terreny (APLEC, ensenyants, associacions, pares d’alumnes i sindicats) i els responsables institucionals (universitat, OPLC, Departament, Regió, comunes, Éducation nationale).

Un agraïment particular a les persones i responsables que han fet el desplaçament d’altres regions (directors i representants de les Oficines públiques de llengua, associacions de la FLAREP, responsables sindicals i de col·lectivitats) en una època no especialment facilitadora de mobilitat i trobades.

Els intercanvis, debats, exemples presentats han estat rics i no dubtem que seran fructífers per millorar l’eficàcia del desenvolupament de l’ensenyament bilingüe en llengua regional a totes les nostres regions.

Gràcies als Missatgers (Leslie Malet i Frederic Guisset) així com al Maxime que van acceptar de fer descobrir el so de la nostra llengua en cançó als visitants i participants al col·loqui.

Per més informacions i documents sobre el col·loqui, visiteu el portal de l’APLEC: www.aplec.cat.

Alà Baylac Ferrer