L’APLEC CONTRA LA REDUCCIÓ HORÀRIA DEL CATALÀ AL COL·LEGI

L’APLEC, Associació per a l’Ensenyament del Català, comunica:

Mentre la demanda de català tendeix a créixer i la convenció per al desenvolupament de l’ensenyament del català s’està estudiant, diversos col·legis tenen previst per a la reentrada de setembre 2023 de reduir el català de 2 hores a 1 sola hora setmanal a partir de la 5a o de la 4a. La informació concerniria els col·legis de Canet i Sant Llorenç de la Salanca; altres poden veure’s afectats.

De qui ens riem? Penseu que se pot aprendre seriosament una llengua amb 1 hora setmanal de classe? És reduint les hores d’ensenyament que l’Educació nacional pretén desenvolupar el català? Quin sentit té, doncs, l’Acord Marc signat en 2022 amb la Regió i el Departament? L’EN redueix encara les llengües regionals mentre que l’anglès ara és obligatori i que se n’augmenten les hores?

La circular del 2021 preveu fins a 2 hores setmanals de català a partir de la 6a; aquestes hores no s’han de reduir a unes engrunes. L’APLEC sol·licita ara mateix el Consell departamental i l’Oficina Pública de la Llengua Catalana, i els demana que intervenguin per mantenir (i ampliar) els horaris en català com a mínim a 2 hores setmanals a tots els col·legis.

COMUNICAT DE PREMSA

“ELS ESTUDIANTS DE LA LLICÈNCIA DE CATALÀ AL FÒRUM POSTBAC”

Aquest dijous, 2 de febrer, els estudiants (i professors) de la llicència de català de l’IFCT (la facultat de català de la Universitat de Perpinyà) seran presents al Fòrum postbac dels estudis superiors organitzat per l’Étudiant al Parc de les exposicions. Durant tot el dia, professors i futurs llicenciats de català seran a disposició dels estudiants de batxillerat per respondre a les seves preguntes i presentar totes les oportunitats professionals dels estudis superiors en català: des de traductor fins a periodista bilingüe, passant per carreres turístiques i de valorització del patrimoni i la cultura (guia, funció territorial), professor de català (a primària i secundària) i responsable de les relacions transfrontereres. Àrees actualment a la recerca de personal qualificat i competent en llengua catalana. Tota la informació a l’estand de l’IFCT i la llicència catalana. Informació clau a l’hora de triar les carreres i les orientacions dels futurs batxillerats que es troben actualment en la fase de Parcoursup.

Contacte i informació: ifct@univ-perp.fr.

Comunicat de premsa de la FLAREP: Federació per les llengües regionals de l’ensenyament públic.

LA FLAREP REBUDA AL MINISTERI DE L’EDUCACIÓ NACIONAL I AL MINISTERI DE LA CULTURA

El compte de places en el concurs no hi és

Els dies 6 i 12 de gener, la FLAREP – Federació per les llengües regionals en l’ensenyament públic – ha estat successivament rebuda, a la seva sol·licitud, pel ministeri de l’Educació nacional i el Ministeri de Cultura, per fer-los saber les seves preocupacions sobre la insuficiència de mitjans dedicats a les llengües regionals en la perspectiva de l’aplicació de la llei Molac de “protecció patrimonial de les llengües regionals” adoptada el 21 de maig de 2021.

Les delegacions de la Federació s’han entrevistat amb responsables de la DEGESCO (subdirectora d’innovació, formació i recursos, cap de continguts pedagògics i llengües, així com també responsable d’estudis de llengües vives regionals) als quals han demanat més places en els concursos (CAPES i CRPE bilingües) i mitjans ministerials dedicats a l’ensenyament de les llengües vives regionals per respectar l’article 7 de la llei que estableix la generalització de l’oferta d’ensenyament de llengua regional. Hi sem molt lluny encara. Per l’any 2023 només hi ha 18 places de CAPES obertes per a 50 departaments i una quinzena de llengües! Un nombre de places d’ensenyants de llengua regional insuficient vistos els objectius fixats per la llei.

Al ministeri de Cultura, la reunió de treball es va fer amb la consellera del ministre encarregada de les llengües regionals, el delegat general de la llengua francesa i les llengües de França (DGLFLF), i el responsable de la missió llengües de França i d’Ultramar. El DGLFLF, que assegura la coordinació dels treballs del Consell Nacional de les Llengües i Cultures Regionals instituït per Jean Castex, va informar la FLAREP de les discussions en curs amb el gabinet del primer ministre per proposar mesures i dispositius concrets per desplegar una política interministrial a favor de les llengües regionals. La FLAREP, membre del CNLCR, ha recordat les necessitats de formació i places d’ensenyants, ha demanat una presència quantificada de les llengües regionals en els fulls de càrrega dels programes dels mitjans públics (Radio França i França 3) i la publicació anual, com passa amb la llengua francesa, d’un informe sobre la situació de les llengües regionals.

Els responsables ministerials i la FLAREP han acordat tornar-se a veure de forma regular per mantenir el diàleg i verificar l’avançament de les qüestions pendents.

Membres de la FLAREP