COMUNICAT DE PREMSA > FUTBOL AMERICÀ EN CATALÀ A L’ESCOLA RIGAU

L’APLEC, Associació per a l’Ensenyament del Català, comunica :

El divendres 24 de novembre, Lilian Gullaud, jugador dels Grizzlys Catalans, l’equip de futbol americà de Perpinyà (i estudiant-atleta d’alt nivell del màster de català a la universitat de Perpinyà) va respondre a les preguntes dels alumnes de CM1-CM2 de l’escola Rigau a Perpinyà. La trobada es va fer en el marc de les classes de català que hi imparteix l’Associació per l’ensenyament del català (APLEC). La mestra de català i formadora, Míriam Almarcha París, va finalitzar la seqüència dedicada a l’esport amb una trobada 100% en català. Els alumnes van descobrir particularitats del futbol americà. L’intercanvi es va fer en llengua catalana, tant per part de l’alumnat com del jugador. L’objectiu ha estat d’aportar una realitat lingüística i social, en el marc escolar. 

Els alumnes de les dues clazsses de català de l’escola Rigaud on en Lilian Gullaud ha explicat les regles del futbol americà en català!

DISTRIBUCIÓ DEL N° 151 DE LA REVISTA MIL DIMONIS

L’APLEC, l’Associació per a l’ensenyament del català a Catalunya Nord, gràcies al sosteniment del Departament i la Regió, comença a distribuir les 8.500 unitats del n°151 de la revista Mil Dimonis a les escoles que fan iniciació de català, a les escoles que tenen classes bilingües, a les escoles immersives, Arrels i Bressola, i també a les classes de 6a i 5a dels col·legis que fan català. A finals de mes el número 151 sortirà encartat a L’Indépendant. També se pot adquirir a la Llibreria Catalana de Perpinyà i llegir en línia al portal web de lAPLEC.

Abonaments: mildimonis@aplec.cat i www.aplec.cat

Revista Mil Dimonis, N. 151. Hivern 2023.

Progressa la iniciació al català

2a REUNIÓ DEL CONSELL ACADÈMIC DE LES LLENGÜES REGIONALS

L’APLEC, representada pel seu president, va participar el 28 de novembre a la 2a reunió anual del CALR, Consell Acadèmic de Llengües Regionals, presidit per la rectora Sophie Béjean i la DASEN de Perpinyà, Anne-Laure Arino, encarregada de l’ensenyament de les llengües regionals. a l’acadèmia. 

El balanç de la reentrada mostra una petita progressió dels efectius iniciats al català en primari (10 000 alumnes gràcies als mestres de l’APLEC amb el suport dels municipis, del Departament i de l’OPLC), però un descens al secundari on les reformes i la insuficient optimització dels recursos perjudiquen les possibilitats dels alumnes de continuar el català.

L’APLEC va insistir en la urgència lingüística de desenvolupar classes bilingües i immersives (només 3 473 alumnes, el 8,2%) per inversar la corba –negativa– dels catalanoparlants (cap nova escola oberta des de fa 10 anys) per tal de posar en marxa l’Acord Marc signat el 2021, i respectar la llei Molac per a la protecció de les llengües regionals. Informació i xifres més complets a www.aplec.cat.

La rectora d’acadèmia ha subratllat la utilitat professional i social d’aprendre el català.