Grup Escolar d’Alembert 1 i 2

Centres educatius i nivells on l’APLEC realitza intervencions d’iniciació al català