EL DRET A L’ENSENYAMENT BILINGÜE I DE CATALÀ A ESCOLES DE LES COMUNES VEÏNES

L’APLEC, Associació per a l’Ensenyament del Català, comunica :

Davant de la situació actual de dèficit d’oferta d’ensenyament bilingüe i de català, i per respondre a demandes de famílies que ens arriba regularment, l’APLEC confirma la possibilitat legal de seguir un ensenyament bilingüe i de català a escoles de comunes veïnes al seu domicili. La llei (2015-991 i Code de l’éducation article L.212-8) facilita la inscripció dels alumnes residents en una comuna on les escoles no proposen ensenyament de llengua regional, en una altra comuna que sí que dispensa aquest ensenyament.

Els pares i mares que se trobin en aqueixa situació –absència de català o de bilingüisme al seu municipi, canvi de domicili– poden sol·licitar la inscripció dels seus fills a una escola d’un municipi veí que proposa aquests ensenyaments, en la mesura de les places disponibles. L’APLEC recomana que adrecin una demanda formal al DASEN (Directeur académique des services de l’Éducation nationale, 45 avinguda Giraudoux – BP 71080 66103 Perpinyà cedex) i a la direcció de l’escola on preveuen d’inscriure els nins, així com mantenir informada l’APLEC que recolzarà la sol·licitud.

L’ensenyament bilingüe en català al primari és actualment obert a les comunes següents : Angostrina, Argelers, Cabestany, Ceret, El Pertús, El Soler, El Voló, Elna, Font-Romeu, Illa, La Guingueta, Perpinyà, Prada, Tuïr, Ribesaltes. Al col·legi i al liceu, el bilingüisme és proposat als municipis següents : Argelers, Cabestany, Ceret, El Soler, Elna, Illa, Perpinyà, Prada, Ribesaltes, Tuïr.

L’ensenyament en català a establiments privats és proposat a Sallagosa per l’Escola Jordi Pere Cerdà, i per la Bressola al Soler, Perpinyà, Nils, Prada, Sant Esteve. Contacte : aplec@aplec.cat.

La carte de l’enseignement bilingue en primaire. Source : Espace académique des langues régionales, http://disciplines.ac-montpellier.fr/catalan/ou-est-ensigne-le-catalan-s-ensenya-el-catala.

  Continua llegint «EL DRET A L’ENSENYAMENT BILINGÜE I DE CATALÀ A ESCOLES DE LES COMUNES VEÏNES»

La FLAREP demande au Ministère la consolidation du cadre réglementaire de l’enseignement bilingue

L’APLEC, Associació per a l’Ensenyament del Català, comunica :

Photo : La délégation de la FLAREP qui s’est rendue au MEN était composée d’Alà Baylac Ferrer (Catalogne, secrétaire), de Marc Bron (Savoie, trésorier), Jean-Paul Couché (Flandre), Yan Lespoux (Occitanie), Noëlle Sermondadaz (Savoie).

Lors d’une réunion tenue le 20 mars dernier à Paris entre la FLAREP (en représentation des langues d’Alsace, de Bretagne, de Catalogne, de Flandre, d’Occitanie, du Pays Basque, de Savoie et des créoles) et le directeur de cabinet de la ministre, demande a été faite de consolider le cadre réglementaire de l’enseignement des langues régionales et du bilinguisme en langue régionale, actuellement remis en cause localement par des interprétations arbitraires qui revoient à la baisse les dispositions prévues, au prétexte de la réforme du collège. À titre d’exemple, le volume d’enseignement du catalan dans les sections bilingues en collège a enregistré une baisse moyenne de 20 % en 2016-2017 alors même que le Ministère ouvre de nouveaux postes au CAPES de catalan et que les textes en vigueur maintiennent explicitement les volumes horaires minimum (3h hebdomadaires).

Les services de la DGESCO (Direction générale de l’enseignement scolaire) et les associations de la FLAREP travaillent à la possibilité de publier un nouveau texte réglementaire dans les semaines qui viennent. L’objectif pour les associations et pour le Ministère est de réaffirmer les principes réglementaires de 2001 et de mettre en place les conditions d’un cadre stabilisé et cohérent visant à ouvrir une nouvelle étape de développement et de normalisation de l’enseignement des langues régionales et du bilinguisme.

La FLAREP a également réitéré la demande de reconnaissance formelle du flamand et du franco-provençal par le Ministère de l’Éducation qui, de manière inexplicable, ne les acceptent toujours pas comme langues régionales dans l’enseignement en France. Plus de précisions : www.flarep.com.

BON ANY DE L’APLEC AMB MÉS CATALÀ ALS COL·LEGIS !

L’APLEC, Associació per a l’Ensenyament del Català, comunica:

L’APLEC, Associació per a l’ensenyament del català, desitja un « molt bon any 2017 » a tots els que són concernits per l’ensenyament de la llengua catalana i particularment a tots els alumnes, pares i professors del secundari en aquest primer any de la reforma del col·legi. L’APLEC segueix, en 2017, els recursos als tribunals contra les reduccions d’hores de català i per al respecte de l’aplicació dels textos reglamentaris al col·legi. És sempre incomprensible i, és clar, inacceptable que el català en secció bilingüe sigui reduït a 2h setmanals i que l’opció català no sigui pas proposada a partir de la 6a malgrat la demanda dels pares. Massa col·legis de Catalunya Nord no proposen el català (Pià, Saint-Exupéry, Pons, Camus, Macé, Sévigné, Sant Cebrià, Estagell) quan les col·lectivitats (amb l’APLEC) malden per satisfer la demanda de català al primari i que el Ministeri obre nous postes al CAPES cada any. L’APLEC torna doncs a demanar a la rectora Armande Le Pellec Muller, al moment en què els establiments preparen la reentrada 2017, de garantir l’aplicació de la reglamentació en vigor : 3h de català en secció bilingüe i obertura, a tots els col·legis, de l’opció català en 6a. Paral·lelament, amb la FLAREP, Fédération pour les langues régionales dans l’enseignement public, la Ministra ha estat sol·licitada (una cita és demanada) per tal de recordar el marc legal : la llei Peillon prescriu explícitament que l’ensenyament de les llengües regionals « est favorisé prioritairement dans les régions où elles sont en usage » i que « les familles sont informées des différentes offres d’apprentissage des langues et cultures régionales ». L’objectiu de l’APLEC (aviat de l’Ofici per la llengua catalana), és de garantir la igualtat d’accés de tots els alumnes a l’ensenyament del català, en generalitzant la seua iniciació i desenvolupant l’ensenyament bilingüe, com ja s’aplica al País Basc, a Còrsega i a Alsàcia. Contactes i informacions : 04 68 66 22 11 i aplec@aplec.cat.

Continua llegint «BON ANY DE L’APLEC AMB MÉS CATALÀ ALS COL·LEGIS !»