ÈXIT del 34è COL·LOQUI de les LLENGÜES REGIONALS

Fa pocs dies, la FLAREP – Fédération pour les langues régionales dans l’enseignement public – i l’APLEC – Associació per a l’ensenyament del català – van acollir en terra catalana els representants de les « llengües regionals » per llur 34è col·loqui. Alsacians, bascos, bretons, flamencs i occitans van apreciar els debats i les informacions presentades pels catalans. El col·loqui obert al campus pel president de la Universitat, Xavier Py, va seguir a la Casa de la Catalanitat del Departament, malgrat les condicions difícils.

Els encontres organitzats, un any just després del llançament de l’Oficina pública de la llengua catalana, han permès de posar en evidència la convergència entre institucions i associacions per avançar cap a un desenvolupament planificat del bilingüisme en català a l’escola. Quatre directors i representants d’oficines públiques – basc, bretó, català i occità – van exposar les experiències i les eines necessàries per una política lingüística constructiva a favor de les llengües « regionals ». Elegits, inspectors i consellers pedagògics encarregats de la llengua catalana han il·lustrat la col·laboració i el rol que cadascun ha de jogar per acompanyar l’extensió de l’oferta d’ensenyament bilingüe i llur bon funcionament. Les institutions – Éducation nationale, Regió, Departament, comunes – sota l’ègida del director de l’OPLC són avui en ordre de marxa per aportar un suport determinant a l’ensenyament del català els anys que venen. 

Avui, el 9% dels alumnes del departament segueixen l’escolaritat en català (seccions bilingües i immersives, públic i associatiu junts), sigui uns 3970 alumnes en primari (als quals s’afegeixen 1284 alumnes en secundari). L’ensenyament opcional de la llengua sola concerneix 10 261 alumnes. L’objectiu dels anys que venen és que tots els alumnes del departament puguin accedir pertot a l’ensenyament del català i que totes les famílies que ho vulguin puguin seguir un ensenyament bilingüe, com ja és el cas a les acadèmies d’Alsàcia i Còrsega. Per comparar, l’ensenyament bilingüe i immersiu concerneix el 41% dels alumnes bascos, el 36% dels corsos, el 18% dels alsacians. Més informacions sobre el col·loqui i l’ensenyament del català i de les llengües « regionals » a www.aplec.cat i www.flarep.com.

En agraïment a la participació i suport al 34è col·loqui de la FLAREP

Lletra del president de l’APLEC i nou secretari general de la FLAREP

.

Bon dia a tothom,

Com a president de l’APLEC i secretari de la FLAREP, us volem agrair molt sincerament la vostra participació i el vostre suport en la celebració del 34è col·loqui de la FLAREP, gràcies als quals aquest encontre ha estat un veritable èxit (malgrat unes circumstàncies certament complicades).

Sense la vostra implicació aquest esdeveniment no hauria pas estat possible. Els congressistes vinguts de totes les regions lingüístiques de l’Hexàgon han apreciat la manifestació, l’acollida en país català. Han lloat la dinàmica constructiva que tots els partenaris tant institucionals, com educatius, universitaris i associatius estan portant a terme a Catalunya Nord en la tasca de desenvolupar l’ensenyament del català. En particular han remarcat el treball i les sinergies positives existents entre els actors de terreny (APLEC, ensenyants, associacions, pares d’alumnes i sindicats) i els responsables institucionals (universitat, OPLC, Departament, Regió, comunes, Éducation nationale).

Un agraïment particular a les persones i responsables que han fet el desplaçament d’altres regions (directors i representants de les Oficines públiques de llengua, associacions de la FLAREP, responsables sindicals i de col·lectivitats) en una època no especialment facilitadora de mobilitat i trobades.

Els intercanvis, debats, exemples presentats han estat rics i no dubtem que seran fructífers per millorar l’eficàcia del desenvolupament de l’ensenyament bilingüe en llengua regional a totes les nostres regions.

Gràcies als Missatgers (Leslie Malet i Frederic Guisset) així com al Maxime que van acceptar de fer descobrir el so de la nostra llengua en cançó als visitants i participants al col·loqui.

Per més informacions i documents sobre el col·loqui, visiteu el portal de l’APLEC: www.aplec.cat.

Alà Baylac Ferrer

Crida a la mobilització: 30 de novembre en suport a l’ensenyament del català

L’APLEC crida a manifestar per l’obertura del català dins tots els col·legis i liceus

L’APLEC crida a un concentració el 30 novembre vinent a 11h davant la prefectura en el marc de la manifestació « Pour que vivent nos langues » que se farà al mateix moment davant el Ministeri de l’Éducation nationale i a totes les regions.

Totes les associacions de defensa de les llengües regionals i la FLAREP, la Fédération pour les langues régionales dans l’Enseignement public, en concertació amb diversos diputats – Paul Molac i François Alfonsi, entre altres – aporten llur suport a la mobilització per al desenvolupament de l’ensenyament de les llengües regionals.

La crida se fa en un context de recul generalitzat dels ensenyaments de les llengües regionals constatat dins totes les regions arran de les diverses reformes decretades sense concertació pel Ministeri (col·legi, liceus, bac…).

L’absència de diàleg amb les associacions i la no presa en compte de l’ensenyament de les llengües regionales i de l’ensenyament bilingüe dins les darreres disposicions posen greument en perill la supervivència de l’ensenyament de les llengües regionals. Pertot les hores i els efectius dedicats a les llengües regionals cauen en picat. L’episodi de l’intent de suspensió del CAPES de català, la limitació de les places en català al liceu Aragó, la disminució de les hores de català en sections bilingües, la no obertura de l’opció català en col·legi, il·lustren totes una situació que, sense canvi de cap, portarà l’ensenyament de la llengua regional a una situació crítica.

L’APLEC crida tots els ensenyants, estudiants, pares i mares d’alumnes, elegits favorables al desenvolupament de l’ensenyament del català a reunir-se davant la prefectura el 30 novembre. Audiència ha estat sol·licitada al prefecte.

L’APLEC demana una reunió ràpida del Grup acadèmic per l’ensenyament del català amb els partenaris de l’ensenyament del català i el director de l’OPLC per definir d’urgència un pla de desenvolupament de l’ensenyament del català.

Contacte i informacions : www.aplec.cat i 04 68 66 22 11 o aplec@aplec.cat.