OBRE EL CATALÀ FACULTATIU AL COL·LEGI DE TUÏR


L’APLEC, Associació per a l’Ensenyament del Català, informa les famílies i els alumnes que l’ensenyament de català facultatiu obre aqueixa reentrada 2017 en classe de 4a i de 3a al col·legi de Tuïr. Així a més de les classes bilingües, tots els que volen iniciar-se a la llengua catalana o perfeccionar la seua pràctica poden demanar a inscriure’s als cursos de l’opció que inclourà 2h setmanals a partir del mes de setembre amb la professora de l’establiment. El col·legi comença així a posar la seua oferta en conformitat amb la nova circular sobre l’ensenyament de les llengües regionals del 12 d’abril de 2017 i amb les noves disposicions de la reforma del col·legi (arrêté del 16 de juny de 2017). Recordem que la llei de refundació de l’escola del 2013 preveu que « les langues et cultures régionales appartenant au patrimoine de la France, leur enseignement est favorisé prioritairement dans les régions où elles sont en usage » (art. L. 312-10 del Code de l’éducation) i que « les familles sont informées des différentes offres d’apprentissage ». L’APLEC espera que l’any vinent, l’establiment completarà la seua oferta amb l’obertura del català facultatiu en 6a i en 5a. Contacte i informacions : aplec@aplec.cat.

L’APLEC, Associació per a l’Ensenyament del Català, informe les familles et les élèves que l’enseignement du catalan facultatif ouvre cette rentrée 2017 en classe de 4ème et de 3ème au collège de Tuïr. Ainsi en plus des classes bilingues, tous ceux qui veulent s’initier à la langue catalane ou perfectionner leur pratique peuvent demander à s’inscrire aux cours de l’option qui comprendra 2h hebdomadaires à partir du mois de septembre avec la professeure de l’établissement. Le collège commence ainsi à mettre son offre en conformité avec la nouvelle circulaire sur l’enseignement des langues régionales du 12 avril 2017 et avec les nouvelles dispositions de la réforme du collège (arrêté du 16 juin 2017). Rappelons que la loi de refondation de l’école de 2013 prévoit que « les langues et cultures régionales appartenant au patrimoine de la France, leur enseignement est favorisé prioritairement dans les régions où elles sont en usage » (art. L. 312-10 du Code de l’éducation) et que « les familles sont informées des différentes offres d’apprentissage ». L’APLEC espère que l’année prochaine, l’établissement complétera son offre avec l’ouverture du catalan facultatif en 6ème et en 5ème. Contact et informations : aplec@aplec.cat.