L’ENSENYAMENT EN CATALÀ SEMPRE EN QÜESTIÓ: QUÈ FARÀ EN CASTEX ?

L’APLEC resta inquieta després de les conclusions del Rapport sur les langues régionales (Euzet i Kerlogot, vegeu article de l’Indépendant del 1/8/2021) lliurat al primer ministre el 21 de juliol pels diputats missionats per proposar solucions a l’impasse generat per la decisió del Consell constitucional d’il·legalitzar l’ensenyament immersiu i els accents de les llengües regionals.

Els diputats català i bretó confessen que el marge de maniobra és estret i incert; suggereixen una definició per via reglamentària de l’ensenyament immersiu que seria susceptible de tranquil·litzar els jutges constitucionals i de rebaixar l’hostilitat dels poders públics envers les llengües regionals… Més enllà de la segurització dels ensenyament immersius existents en català – de la Bressola i d’Arrels dins el públic – l’important resta la generalització de l’ensenyament públic bilingüe (75% del bilingüe i immersiu actual) sol susceptible de garantir l’accés de totes les famílies que ho volen a la transmissió del català per llurs infants (76% dels habitants favorables).

Cal imperativement que el primer ministre i l’Educació nacional facin respectar els textos existents, difusin la informació a les famílies (programat per l’OPLC) i estendre l’oferta de bilingüisme a tot el departament.

L’APLEC compta sus d’una propera trobada amb Jean Castex per insistir sobre la missió del servei públic de normalitzar l’ensenyament de català : coeficients del bac, continuïtat de la iniciació al col·legi, formació i reclutament de professors bilingües…