L’APLEC DEMANA ALS SENADORS CATALANS DE VOTAR LA LLEI DE LLENGÜES REGIONALS

Dijous vinent dia 10 de desembre, el Senat examinarà en sessió pública la proposta de « llei relativa a la protecció patrimonial de les llengües regionals i a llur promoció », presentada pel diputat bretó Paul MOLAC a l’Assemblea. L’APLEC en aqueixa perspectiva demana als senadors catalans de votar la llei i fins i tot d’aportar-hi millores. Per exemple restablint els articles destinats a afavorir llur ensenyament (articles suprimits en 1a lectura pels diputats LREM) o permetent la senalització en llengua regional – existent en el paisatge de les regions com els noms de carrers o els topònims – sens ser obligats de traduir-los en francès.

La llei, si és votada, ha de permetre d’inscrire a l’estat-civil els prenoms dels infants en llur forma correcta en llengua regional (encara que comportin signes diacrítics desconeguts en francès, com per Martí o Fañch). L’APLEC va participar el 18 de novembre amb la FLAREP, Fédération pour les langues régionales dans l’enseignement public, a l’audició que va organitzar la senadora EELV Monique de Marco en el marc d’una concertació amb les associacions de terreny sobre la qüestió. L’APLEC hi va exposar la necessitat que la llei francesa consagri per fi el dret dels pares d’alumnes a optar per l’ensenyament de la llengua regional, a falta de què sempre seran fora de la llei i els locutors de les llengües exclosos de la igualitat republicana.