ÈXIT del 34è COL·LOQUI de les LLENGÜES REGIONALS

Fa pocs dies, la FLAREP – Fédération pour les langues régionales dans l’enseignement public – i l’APLEC – Associació per a l’ensenyament del català – van acollir en terra catalana els representants de les « llengües regionals » per llur 34è col·loqui. Alsacians, bascos, bretons, flamencs i occitans van apreciar els debats i les informacions presentades pels catalans. El col·loqui obert al campus pel president de la Universitat, Xavier Py, va seguir a la Casa de la Catalanitat del Departament, malgrat les condicions difícils.

Els encontres organitzats, un any just després del llançament de l’Oficina pública de la llengua catalana, han permès de posar en evidència la convergència entre institucions i associacions per avançar cap a un desenvolupament planificat del bilingüisme en català a l’escola. Quatre directors i representants d’oficines públiques – basc, bretó, català i occità – van exposar les experiències i les eines necessàries per una política lingüística constructiva a favor de les llengües « regionals ». Elegits, inspectors i consellers pedagògics encarregats de la llengua catalana han il·lustrat la col·laboració i el rol que cadascun ha de jogar per acompanyar l’extensió de l’oferta d’ensenyament bilingüe i llur bon funcionament. Les institutions – Éducation nationale, Regió, Departament, comunes – sota l’ègida del director de l’OPLC són avui en ordre de marxa per aportar un suport determinant a l’ensenyament del català els anys que venen. 

Avui, el 9% dels alumnes del departament segueixen l’escolaritat en català (seccions bilingües i immersives, públic i associatiu junts), sigui uns 3970 alumnes en primari (als quals s’afegeixen 1284 alumnes en secundari). L’ensenyament opcional de la llengua sola concerneix 10 261 alumnes. L’objectiu dels anys que venen és que tots els alumnes del departament puguin accedir pertot a l’ensenyament del català i que totes les famílies que ho vulguin puguin seguir un ensenyament bilingüe, com ja és el cas a les acadèmies d’Alsàcia i Còrsega. Per comparar, l’ensenyament bilingüe i immersiu concerneix el 41% dels alumnes bascos, el 36% dels corsos, el 18% dels alsacians. Més informacions sobre el col·loqui i l’ensenyament del català i de les llengües « regionals » a www.aplec.cat i www.flarep.com.