REUNIÓ del CONSELL ACADÈMIC DE LES LLENGÜES REGIONALS

L’APLEC ha particpat aquest dimarts 15 de febrer a Montpeller a la reunió plenària del CALR – el Consell acadèmic de les llengües regionals – sota la presidència de la rectora Sophie Béjean i del DASEN de Perpinyà Frédéric Fulgence encarregat de les llengües regionals. A l’ordre del dia : presentació de la nova circular sobre llengües regionals i les perspectives que obre per a generalitzar l’ensenyament del català, progressió d’efectius i projectes d’obertures de català a noves escoles i col·legis. L’APLEC ha demanat que li sigui comunicada properament la carta acadèmica d’ensenyament de les llengües així com el pla plurianual d’ensenyament de les llengües regionals prevists a la circular.

EL CONSELL CIENTÍFIC de L’OPLC DESTACA la IMPORTÀNCIA de FORMAR ENSENYANTS i PROMOURE l’ÚS INTERPERSONAL del CATALÀ

Reunit el 21 de gener a l’IFCT (Estudis catalans de la Universitat de Perpinyà), el Consell científic de l’OPLC – Oficina pública de la llengua catalana – va treballar sobre el Programa d’activitats 2022. En presència del director de l’OPLC, Pierre LISSOT, el Consell científic va destacar la importància per al futur del català de formar més ensenyants de català (al primari i al secundari), i organitzar la promoció de l’ús interpersonal de la llengua per tal d’augmentar-ne la presència i la visibilitat dins la societat. En particular el consell va aprovar la iniciativa de l’OPLC (conjuntament amb la Universitat i els serveis de l’Educació nacional) de distribuir a les famílies i als alumnes uns 50 000 fullets informatius presentant l’oferta d’ensenyament de català. Amb la nova circular d’ensenyament de les llengües regionals i la llei Molac, l’objectiu és que tots els joves tinguin accés a l’ensenyament del català. Els membres del Consell científic presents a la Casa dels Països Catalans – el secretari general de Política lingüística de la Generalitat, F. Xavier VILA, Conxa PLANAS en representació de la Xarxa Vives, Lluc BONET encarregat de missió pel català del Rectorat, Joan PEYTAVÍ membre de la secció filològica de l’IEC, Miquela VALLS per l’APLEC i Alà BAYLAC FERRER, director de l’IFCT i representant el president de la universitat – van donar suport a l’OPLC per continuar de treballar a la difusió i utilització de la llengua catalana.

Foto : els membres del Consell Científic de l’OPLC reunits a l’IFCT (Universitat de Perpinyà). D’esquerra a dreta : Joan Peytaví, Miquela Valls, F. Xavier Vila, Alà Baylac Ferrer, Pierre Lissot et Conxa Planas.