ORIENTACIÓ, TRANSFRONTERER I CATALÀ

ELS CONSELLERS D’ORIENTACIÓ DE PERPINYÀ REUNITS A L’IFCT PER TRACTAR DEL CATALÀ I DEL TRANSFRONTERER

Vint responsables dels Centres d’informació i orientació (CiO) de Perpinyà se van reunir dijous 10 de maçs a la ‘Fac de català’ de la Universitat per llur 2a Jornada sobre relacions transfrontereres. La directora dels CiO, Hélène SAUVAGE va explicar el context de l’espai català transfronterer, abans que Frédéric BRAJOU, director de la Formació Contínua de la UPVD, sintetitzés els programes i accions en curs destinats a consolidar la col·laboració entre universitats de banda i banda de les fronteres. El director de l’Institut Franco-Català Transfronterer – IFCT – (Estudis catalans de la Universitat), Alà BAYLAC FERRER va detallar l’oferta de formació superior de català de Perpinyà : llicència i màsters de català, certificats de llengua i sortides professionals on se demanen catalanòfons. Les condicions d’accés a la llicència de català per als liceans van ser precisades : competència passiva (comprensió) del català com a mínim. El missatge a estat transmès a les conselleres d’orientació de caps professionals actualment en recerca de candidats catalanòfons (ensnyament en català, traductors…), així com la possibilitat d’una doble inscripció en llicència (presencial o a distància) per a optimitzar les oportunitats d’inserció professional. Johanna GUILLET i Robin ALVÈS van tancar la Jornada amb els temes del Campus Connectat i de l’Any Europeu de la Joventut, respectivament.

Contactes i més informació: ifct@univ-perp.fr et aplec@aplec.cat

Els consellers pedagògics reunits a la Casa dels Països Catalans de la UPVD, el dijous 10 de març.

INSCRIPCIÓ EN LLICÈNCIA DE CATALÀ PER SER MESTRE BILINGÜE

L’IFCT, la “Facultat de català” de la Universitat de Perpinyà, forma en 3 anys els futurs professors de les escoles bilingües : aprofundiment i pràctica intensiva de la llengua, didàctica del bilingüisme i de la immersió lingüística, pedagogia i preprofessionalització. Els futurs candidats al CRPE especial – concurs de reclutament de professor de les escoles bilingüe – poden des d’ara inscriure’s a Parcoursup en llicència de català, formació ideal per millorar el seu nivell de llengua abans la preparació del concurs (en màster). La llicència de català acompanya els estudiants catalanòfons o neolocutors de català en el perfeccionament de llur futura llengua d’ensenyament i els seus referents culturals. La inscripció en català pot ser principal o en segona inscripció en llicència, en presencial o a distància. Informacions i precisions : www.upvd.fr o ifct@univ-perp.fr o aplec@aplec.cat o 04 68 66 22 11.

COMUNICAT DE PREMSA – APLEC

L’APLEC FORMA MONITORS I EDUCADORS EN LLENGUA CATALANA

L’APLEC, l’Associació per a l’ensenyament del català a Catalunya Nord, ha començat aquesta setmana a fer classes d’iniciació de llengua i cultura catalanes a l’IRTS (Institut Régional du Travail Social) de Perpinyà.

Se tracta d’un curs de 14 hores repartides en 7 sessions (de febrer fins a maig) per donar eines comunicatives bàsiques a un grup d’estudiants de 1r curs de la formació Monitor-Educador que a finals de curs realitzaran les pràctiques professionals en associacions i entitats de Barcelona.